Openbare Bibliotheek Wielsbeke

Molenstraat 69

8710 Wielsbeke           

 

DIENSTREGLEMENT

 

Gemeentebestuur Wielsbeke

 

Gelet op het advies van het Beheersorgaan van de Openbare Bibliotheek Wielsbeke, d.d. 17/10/2016

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen, d.d. 08/11/2016

Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet dat bepaalt dat de Gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt;

 

BESLIST:

 

Artikel 1: Het dienstreglement van de Openbare Bibliotheek te Wielsbeke vast te stellen, zoals het wordt voorgesteld door het Beheersorgaan en luidend als volgt:

 

Art. 2: Welkom

 

De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Wielsbeke is vrij toegankelijk voor iedereen.

Ze werkt in een geest van objectiviteit.

Het aanbod wordt aangepast aan de behoefte van ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van elke burger.

Het aanbod omvat zowel de collecties, de dienstverlening en uitbreidingsactiviteiten.

 

Art. 3: Locaties en openingstijden

-De Hoofdbibliotheek is gevestigd te Wielsbeke, Molenstraat 69.

Openingstijden:

 

maandag

16:00 – 19:00

woensdag

13:00 – 17:00

donderdag

08:30 – 11:30

16:00 – 19:00

vrijdag

15:00 – 18:30

zaterdag

13:30 – 15:30

 

-De Uitleenpost is gevestigd te Ooigem, OC Leieland, Guido Gezellestraat 55B.

Openingstijden:

 

woensdag

17:00 – 19:00

zaterdag

10:00 – 12:00

 

-Ten minste 5 minuten voor sluitingstijd moet men zich voor het uitlenen van werken aan de (zelf)uitleenbalie bevinden.

 

Art. 4: Inschrijving en lenerspas

4.1. Lid worden

 • Om materialen te ontlenen, moet je lid zijn van de bibliotheek.
 • Iedereen kan lid worden.
 • Inschrijven kan aan de balie op vertoon van een identiteitsbewijs.
 • Kinderen tot 12 jaar die lid willen worden, vragen we om een schriftelijke toestemming van de ouders. 
 • Als jongeren tussen 13 en 18 jaar lid worden, gaan we ervan uit dat de ouders daar stilzwijgend mee akkoord gaan.

4.2. Contactgegevens

 • Bij inschrijving worden ook telefoonnummer(s), e-mailadres en rijksregisternummer gevraagd.
 • Deze gegevens zijn enkel en alleen bestemd voor bibliotheekdoeleinden.
 • Voor een goede werking is het nodig deze persoonsgegevens te bewaren. Je hebt het recht om je gegevens en die van de aan jouw zorg toevertrouwde minderjarigen te raadplegen en te verbeteren.
 • We respecteren daarbij de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

4.3. Lidgeld

 • Het lidgeld wordt aan de (zelf)uitleenbalie betaald:

       -Leners vanaf 18 jaar : 2,50 euro

       -Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar betalen geen lidgeld.

 • Betaal altijd stipt je lidgeld, anders kan je niet meer ontlenen of verlengen.
 • Heb je geen vast verblijfadres in België, dan wordt een waarborg van 25 euro gevraagd. Die betalen we terug als je je lidmaatschap stopzet.

4.4. Lenerspas of elektronische identiteitskaart

 • Na de inschrijving ontvang je een lenerspas. Dit pasje geeft toegang tot de 
 • bibliotheken in Wielsbeke en Ooigem.
 • Je kan ook gebruik maken van je elektronische identiteitskaart als lenerspas.
 • De lenerspas blijft geldig gedurende één jaar en één dag na datum van inschrijving.
 • Daarna dient het lidgeld te worden hernieuwd (vanaf 18 jaar).
 • De lenerspas of eID heb je steeds nodig:
  • om materialen te ontlenen

   om uitleningen te verlengen

   om je te registreren voor het gebruik van de internetpc’s

   om te betalen ...

 

 • Leen de pas nooit uit aan iemand anders. ook als die met of zonder je goedkeuring of medeweten door een andere persoon worden ontleend.
 • Je bent aansprakelijk voor de met jouw lenerspas ontleende objecten
 • De lenerspas kan geblokkeerd worden wegens een te hoog openstaand en/of een te lang openstaand bedrag.
 • Een extra pas voor studenten in een pedagogische opleiding is gratis, mits jaarlijks voorleggen van een geldige leraren- of studentenkaart EN gekoppeld aan een geldig persoonlijk lidmaatschap.

4.5. Verlies lenerspas

 • Verlies je je lenerspas, verwittig ons dan onmiddellijk. We blokkeren de pas zodat anderen die niet kunnen gebruiken.
 • Voor een nieuwe lenerspas betaal je een vergoeding van 2,00 euro.
 • Het bibliotheekpersoneel is niet verantwoordelijk voor het vergeten of het verlies van het pasje of de eID.

Art. 5: Wijziging contactgegevens

 • Geef elke wijziging van adres, e-mailadres of telefoonnummer onmiddellijk door.
 • Doe je dit niet, dan zijn wij niet verantwoordelijk als je informatie of herinneringen gemist hebt.

Art. 6: Digitale informatie

 6.1. Raadpleging databanken

 • Bibliotheek Wielsbeke heeft een abonnement op verschillende digitale databanken. Databanken die je kunt raadplegen via het WIFI-netwerk binnen de muren van de bib en op je eigen toestel worden expliciet vermeld.
 • Die kan je gratis raadplegen op de toestellen in de bib.

6.2. WIFI-netwerk

 • Tijdens de openingstijden van het bib kan je gratis surfen met je laptop, tablet of smartphone.
 • Er zijn echter geen stopcontacten voorzien.
 • De bibliotheek kan je geen garantie geven voor de werking van het draadloos internet in combinatie met je toestel.
 • De medewerkers kunnen je ook niet assisteren bij het instellen van je draadloze internetverbinding.
 • De gebruiker wordt aangeraden om op de laptop een antivirusprogramma of firewall te gebruiken.
 • De bibliotheek is ook niet verantwoordelijk voor de veiligheid van je mobiel toestel of enig verlies van informatie of schade als gevolg van het gebruik van het WIFI-netwerk.
 • Gebruik je toestel niet voor onwettige of ongepaste zaken zoals het raadplegen, produceren of verspreiden van pornografische, gewelddadige, racistische, discriminerende of bedreigende beelden en/of teksten.
 • Bij het niet naleven van deze afspraken, kan je gesanctioneerd worden.

Art. 7: Ontlenen van objecten

7.1. Algemeen

 • Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen enkel objecten uit de jeugdcollectie ontlenen.
 • Vanaf 12 jaar kan je echter wel informatieve boeken voor volwassenen ontlenen.
 • Vanaf 15 jaar heb je toegang tot de volledige collectie voor jeugd en volwassenen.

 

7.2. Hoeveel mag je meenemen per kaart en hoe lang?

 

Object

Maximum aantal objecten per lenerskaart

per afdeling

Hoe lang ?

Verlengbaar?

Boeken

Luisterboeken

 -------------------------------------

Samen 10

4 weken

Ja

 

Strips

-------------------------------------

10

 4 weken

Ja

 

Tijdschriften

 ------------------------------------

10

 4 weken

Ja

 Cd’s

 

 -------------------------------------

10

 4 weken

Ja

 

Taalcursussen

-------------------------------------

 2

 4 weken

Ja

 

Cd-roms

-------------------------------------

 2

 4 weken

Ja

 

Films (excl. Sprinterdvd’s *)

Games (pc- of consolegames)

-------------------------------------

 

Samen 10

 

 

4 weken

 

 Ja

 

Sprinterdvd’s * (o.a. recentere films)

 

 2

2 weken

NEE

 

Het aantal objecten dat tegelijkertijd op één lenerspas en per locatie kan worden ontleend, is beperkt tot 25 .

 

 

7.3. Speciale collecties

 • *Sprinter(dvd’)s zijn een collectie-onderdeel met eigen uitleenregels.

           Zo wordt de circulatie van nieuwe materialen verhoogd.

 • De uitleenvoorwaarden van een sprinterdvd zijn dan ook anders:

           De uitleentermijn bedraagt maximum 14 dagen.

           Een sprinter kan niet verlengd worden.

           Per kaart (vanaf 15 jaar) zijn 2 sprinters toegestaan.

 • Voor speciale collecties bestaan er specifieke uitleenregels.

7.4. Tijdschriften en kranten

 • De meeste tijdschriften kan je ontlenen, behalve het meest recente exemplaar. Kranten en naslagwerken kan je alleen ter plaatse raadplegen.

7.5. Ontlenen

 • Elk object dat je wenst te ontlenen, moet je aan de uitleenbalie (laten) registreren.
 • In de hoofdbibliotheek moet je de werken zelf ontlenen aan de zelfuitleenkiosk.

          Je kunt steeds de hulp inroepen van een bibliotheekmedewerker.

 • Zet alles wat je ontleent op je pas. Je krijgt hiervan een ticket. Aan de uitgangen staan beveiligingspoortjes. Als het alarm afgaat, mag het personeel      je vragen om je ticket en het materiaal dat je hebt meegenomen te tonen.
 • Controleer dit ticket goed en signaleer fouten direct aan het personeel.
 • Speciale collecties moet je aan de infobalie uitlenen en terugbrengen.

7.6. Digitale collecties:

 • Met je “Mijn Bibliotheek”-account kan je onze digitale collecties van thuis uit raadplegen.

Art.8: Leengeld of gratis?

 

Object

Gratis ontlenen of met leengeld?

Boeken

Luisterboeken

Strips

Tijdschriften

 

Cd's

Cd-roms

Taalcursussen

 

Informatieve dvd's

------------------------------------------------------------

gratis

Films (dvd, blu-ray…)  

Sprinterdvd’s

 

Games / spelen (pc- of consolegames)

0.5 euro per eenheid

------------------------------------------------------------

 

 

 

 • Leengeld wordt nooit terugbetaald.
 • Bij het melden van een storing, wordt het schijfje door ons nagezien. Een gratis uitlening wordt voorzien indien de opmerking terecht is.

 

Art. 9: Uitleentermijn

9.1. Basisuitleentermijn en verlenging

 • Alle materialen, met uitzondering van speciale collecties en sprinters, kan je vier weken (=28 dagen) ontlenen en meermaals verlengen tot een maximale uitleentermijn van acht weken (=56 dagen).

Let wel: wat door een andere klant gereserveerd is, kan je niet verlengen.

9.2. Sprinters en speciale collecties

 • Sprinters kan je slechts 2 weken ontlenen en zijn niet verlengbaar.
 • Speciale collecties hebben een eigen uitleentermijn.

9.3. Extra service: herinneringsmail terugbrengdatum

 • Wil je een automatische herinnering via mail krijgen als je de materialen bijna moet terugbrengen? Bezorg ons dan je e-mailadres.
 • Deze extra service is gratis.
 • De bibliotheek is echter niet verantwoordelijk voor een storing in dit mailverkeer, een foutief e-mailadres of het niet bereiken van de bestemmeling.
 • Deze berichten worden automatisch verstuurd. Reacties op deze mail kunnen niet gelezen worden.

Art. 10: Hoe verlengen? Gratis of met leengeld?

10.1. Wil je je materialen langer houden?

 • De meeste materialen kan je verlengen (zie 7.2.) als ze niet door een andere lener gereserveerd zijn.
 • Verlengen kan:
 •             -aan de uitleenbalie (Uitleenpost)aan de zelfuitleenkiosken (Hoofdbibliotheek)

                      -via je “Mijn Bibliotheek”-account (http://wielsbeke.bibliotheek.be)

                      -via mail (leesbevestiging vragen)

                      -telefonisch (bij voorkeur tijdens de openingstijden)

 • Je moet als lener zelf vragen om je uitleningen (tijdig!) te verlengen.
 • Om te verlengen in de bibliotheek, heb je je lenerspas nodig.
 • De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor het tijdelijk niet functioneren van de site of het niet bereiken van een mail.
 • Op sluitings- en vakantiedagen worden geen mails beantwoord/behandeld.
 • Maakt een technische storing of een blokkering van jouw bibliotheekpas /identiteitskaart het verlengen onmogelijk, dan staat de bibliotheek geen kwijtschelding van te-laat-gelden toe.

10.2. Gratis verlengen of met leengeld?

 

Object

Verlenging

Boeken

Luisterboeken

Strips

Tijdschriften

 

Cd's

Taalcursussen

Cd-roms

 

Informatieve dvd's

------------------------------------------------------------ 

gratis

 

Films (dvd, blu-ray…)  

 

Games / spelen (pc- of consolegames)

------------------------------------------------------------ 

0.5 euro per eenheid per geplaatste verlenging

Sprinterdvd’s

 

NIET VERLENGBAAR

 

 

 • Wanneer je een verlenging plaatst, wordt de nieuwe terugbrengdatum met uitzondering van sprinters en speciale collecties.
 • de dag waarop je verlengt + 28 dagen
 • TIP: verleng je dvd’s/games slechts één keer, vlak voor de vervaldatum, want bij iedere geplaatste verlenging komt er leengeld bij.
 • Als je verlengt per telefoon, e-mail of via “Mijn Bibliotheek”, betaal je het eventuele verlenggeld bij je volgend bezoek.
 • Als er al te-laat-geld op de lenerspas staat, moet je deze som ook bij je eerstvolgende bezoek betalen.

 

Art. 11:  Verantwoordelijkheid - verlies – schade – vergoeding

 11.1 Controleer wat je wil ontlenen op schade.

 

 • Je bent verantwoordelijk voor de ontleende materialen.Verwittig dan zo snel mogelijk het personeel. rekenen we in principe aan de laatste lener aan.
 • Schade die we opmerken bij het terugbrengen en die niet gemeld werd,
 • Heb je toch een beschadigd object mee?
 • Draag zorg voor alles wat je ontleent en geef ontleende objecten niet door aan anderen.
 • Maak je iets stuk of raak je iets kwijt? Dan zal je daarvoor moeten betalen. Er kan een extra toeslag gerekend worden voor titels die niet meer te bestellen zijn.
 • De bibliothecaris baseert de schadevergoeding op de prijs om het werk opnieuw aan te kopen en klaar te maken om uit te lenen.
 • Onderdelen van multimediadozen dienen vergoed te worden aan de gangbare prijs van het materiaal.

11.2. Auteursrecht

 • Audiovisuele materialen mag je niet kopiëren en verspreiden en niet in het openbaar gebruiken.
 • De gevolgen van eventuele overtredingen zijn voor de bibliotheekgebruiker.

11.3. Onderhoud cd’s – dvd’s – cd-roms en games

 • Deze schijfjes mogen enkel met een zachte vod worden afgeveegd. Gebruik geen
 • chemische reinigingsmiddelen.

11.4. Schade aan je toestel

 • De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan je hard-of software door het afspelen van geleende cd’s, dvd’s, games of andere materialen.

Art. 12:  Tijdig terugbrengen

12.1. Waar terugbrengen?

 • Breng elk object terug naar de locatie waar je het ontleend hebt.
 • In de hoofdbibliotheek moet je je ontleende materialen inleveren aan de zelfuitleenkiosk. Je moet hiervoor geen lenerspas meebrengen.

   Via de knop Verlengen/betalen/overzicht kan je checken of er nog iets op je lenerspas staat en kan je eventueel verlengen.

   Lever eerst alles in voor je nieuwe objecten zoekt in de bib.

   Wat je inlevert, plaats je netjes in de daartoe bestemde karren.

   Het scherm toont je de juiste plaats.

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct inleveren en registreren. 
 • Je kan steeds een ticket met de ingeleverde objecten vragen ter controle.
 • Als de inlevering foutief gebeurt, zijn de bijhorende kosten voor eigen rekening.

 

12.2. Tijdig terugbrengen: te laat terug?

 

          12.2.1. Te-laat-geld

 • Als je de ontleende objecten te laat terug brengt, dus na het verstrijken van de uitleentermijn, betaal je te-laat-geld.
 • Dit te-laat-geld wordt berekend per ontleend item en per begonnen week achterstand vanaf de eerste dag te laat.

 

Ontlening:

 

Te-laat-geld

Boeken / Luisterboeken

0.2 euro per boek per week

Strips

0.2 euro per strip per week

Tijdschriften

0.2 euro per tijdschrift per week

------------------------------------------------------------

Cd’s

Taalcursus

Cd-roms

 

 

----------------------------------------------------------------

 

0.2 euro per stuk per week

Informatieve dvd’s

 

0.2 euro per informatieve dvd per week

 

 

-----------------------------------------------------------

 

 

Films (dvd, blu-ray…)  

Sprinterdvd’s   

1 euro per film per week

Games / spelen (pc- of consolegames)

 

1 euro per game (spel) per week

 

 

    12.2.2. Herinneringen na het verstrijken van de uitleentermijn

 • Als je meer dan één week te laat bent, sturen we een maningsbericht:
  • De 1ste en de 2de brief sturen we naar je e-mailadres,
  • als dit bij ons gekend is. Anders sturen we dit per post.
  • De 3de brief sturen we per post .Voor elk bericht (per mail/per post/per telefoon) betaal je naast het te-laat-geld een administratiekost. Berichten via mail worden automatisch verstuurd. Reacties op deze mail kunnen niet gelezen worden.

 

 • We sturen maximum 3 maningsberichten om je eraan te herinneren dat je de ontleende objecten terug moet brengen.
 • Zijn de ontleende objecten na deze berichten nog steeds niet terug gebracht, dan start er een procedure tot invordering via de financiële dienst.
 • De financiële dienst stuurt je aangetekend een schuldvordering.   
 • Daarin worden de kosten van de maningsberichten, de aankoopprijs van de niet-teruggebrachte materialen, de te-laat-gelden, de kostprijs van de aangetekende zending, vermeerderd met de administratiekost (dossierkost) aangerekend.

1ste herinnering

1 euro

2de herinnering

1.5 euro

3de herinnering

2.5 euro

telefonische herinnering LAATSTE KANS

2.5 euro

dossierkost

Zie reglement: niet-fiscale invorderingen

 

 • Zo lang een verschuldigd bedrag niet betaald is, verlies je het recht om van het bibliotheekaanbod gebruik te maken.
 • Indien je op hun schrijven binnen de vooropgestelde termijn, niet reageert, doet de financiële dienst van de gemeente beroep op bestaande wettelijke middelen om de materialen en het verschuldigde bedrag te vorderen. Alle hieraan verbonden kosten worden aangerekend.
 • Bij gebreke aan tijdige betaling in der minne, wordt de betaling ingevorderd overeenkomstig het reglement voor niet-fiscale invorderingen.

Art. 13:  Reserveren

 • Je kan zowel uitgeleende als aanwezige objecten reserveren tegen betaling. De kosten hiervoor betaal je bij afhaling.
 • Je krijgt een bericht om je te laten weten dat het gevraagde materiaal binnen is en voor jou klaar staat.
 • Reserveren kan aan de infobalie of via “Mijn Bibliotheek”.
 • Aan de zelfuitleenkiosk kan je via de knop reservering je reserveringen checken.
 • De gereserveerde werken blijven max. 10 dagen ter beschikking liggen. Bij het niet afhalen worden toch reservatiekosten aangerekend.

 

Te reserveren objecten

Reservatiekosten

Boeken

Strips

Luisterboeken

Tijdschriften

 0.5 euro per stuk  

 

 

 

 

 

 

 

 

FILMS EN GAMES

1 euro per stuk

Cd’s

Taalcursussen

Cd-roms

-------------------------------------------------------------------------

Films

Games (pc-of consolegames)

Sprinters * (o.a. recentere films)

 

 • Wij stellen alles in het werk om je gereserveerd werk zo snel mogelijk in de bib te krijgen. De bibliotheek kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet tijdig beschikbaar zijn van gereserveerde materialen door een andere nalatige lener.

 

Art.14: Interbibliothecair leenverkeer

 • Hebben we een materiaal niet?
 • Dan kan je dit aanvragen uit een bibliotheek van een andere gemeente of uit een wetenschappelijke bibliotheek.                                                                Dit heet IBL (interbibliothecair leenverkeer)
 • Je betaalt hiervoor een bijdrage.

 Het aanvragen van werken in een andere Belgische openbare bibliotheek:

Aangevraagde objecten via IBL

Kostprijs per aangevraagd object

Boeken

Strips

Luisterboeken

Tijdschriften

Cd’s

Taalcursussen

Cd-roms

1 euro per stuk

 

 

 

 

 

 

 

 

2.25 euro per stuk

------------------------------------------------------------

Films

Games (pc-of consolegames)

Sprinters * (o.a. recentere films) - moeilijk leverbaar

------------------------------------------------------------

Aangevraagde kopieën

10 cent per kopie

 

 • Het aanvragen bij een Belgische wetenschappelijke bibliotheek: 8 euro
 • Het aanvragen bij een buitenlandse bibliotheek, ook kopieën: prijs aangerekend door de uitlenende instelling en de interne administratiekosten.
 • De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet tijdig beschikbaar zijn van aangevraagde materialen.
 • Aangevraagde werken worden altijd betaald, ook al heb je het niet meer nodig.

 

Art. 15: Openstaande bedragen

 Bij het niet betalen van een openstaand bedrag in de bibliotheek, doen we beroep op het reglement voor niet-fiscale invorderingen van de gemeente.

 • Wanneer een te betalen bedrag te lang open staat, word je geblokkeerd en worden je gegevens doorgestuurd naar de financiële dienst. Zo lang een verschuldigd bedrag niet betaald is, verlies je het recht om van het bibliotheekaanbod gebruik te maken.

 

Art. 16: Aankoopsuggesties

 • Je kan ook een aankoopsuggestie doen. De bibliothecaris houdt hier rekening mee voor zover ze in het aankoopbeleid van de bib passen.

 

Art. 17: Boekendienst aan huis

 Elke inwoner van Wielsbeke

die op één of andere manier “aan huis gebonden is” (rusthuisbewoners, langdurig zieken, personen met een handicap, mensen die moeilijk te been zijn, mensen met een beperkte mobiliteit…)

en zich niet naar de bibliotheek kan verplaatsen, kan vragen om zijn bibliotheekmaterialen gratis aan huis te laten bezorgen.

Art. 18: Eigen spullen – tassen

 • Een bibtas kan je kopen aan de gangbare prijs, dit zolang de voorraad strekt.
 • De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging.
 • Draag zorg voor je eigen spullen.

 

Art. 19: Internetgebruik

 • Voor het Internetgebruik verwijzen we naar het Internetreglement.

 

Art. 20: Afspraken -gedrag

 

20.1. Begeleiding

 • Voor vragen, informatie en begeleiding kan je beroep doen op een bibmedewerker.

           Doe dit wel ten laatste 15 min. voor sluitingstijd.

           We zoeken samen met jou naar een antwoord of verwijzen je door indien nodig.

           Wanneer we niet meteen een antwoord vinden, wordt je vraag geregistreerd en proberen we je later een antwoord te bieden.

 • We kunnen je echter niet individueel opleiden voor het gebruik van internet/wifi.

20.2. Netheid

 • Hou het netjes. Gebruik de vuilnisbakken en laat geen afval achter.

20.3. Lawaai

 • De bibliotheek is ook een ontmoetingsplaats maar respecteer andere bezoekers en stoor hen niet in hun studie of werk.
 • Muziek of ander geluid uit computers of eigen toestellen is alleen toegestaan met gebruik van oortjes of een koptelefoon. 

20.4. Hinderlijke voorwerpen

 • Hinderlijke voorwerpen worden niet naar binnen gebracht.

20.5. Minderjarige bezoekers

 • Minderjarige bezoekers vallen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of wettelijke voogd.

20.6. Hinderlijk gedrag

 • Aanwijzingen en richtlijnen van medewerkers moeten worden opgevolgd.
 • De medewerkers kunnen je op je gedrag aanspreken en je zo nodig de toegang te ontzeggen voor de rest van de dag.
 • In geval van herhaling of in geval van ernstige feiten zal bovenstaande maatregel, vergezeld van een verwittiging, schriftelijk bevestigd worden door de Gemeentesecretaris (of diens plaatsvervanger) aan de betrokken persoon.                                                                                                                    Voor minderjarigen gebeurt dit aan de ouders of voogd of andere persoon die het ouderlijk gezag uitoefent.

 

 • Op voorstel van het bibliotheekpersoneel kan een toegangsverbod voor een langere periode worden opgelegd aan de hierboven vermelde personen:   -herhaling van eenzelfde inbreuk nadat reeds een schriftelijke verwittiging gegeven werd                                                                                       -een nieuwe inbreuk, verschillend van deze waarvoor reeds een schriftelijke verwittiging werd gegeve

              Dit toegangsverbod wordt eveneens schriftelijk door de Gemeentesecretaris (of diens plaatsvervanger) bevestigd aan de betrokken persoon.

              Voor minderjarigen gebeurt dit aan de ouders of voogd of andere persoon die het ouderlijk gezag uitoefent.

              Dit schrijven vermeldt minstens de duur van het toegangsverbod en de reden van het toegangsverbod.

 

 • Vanaf dat ogenblik is de lenerspas ongeldig zonder dat er aanspraak kan gemaakt worden op een terugbetaling en/of schadevergoeding.

       De ontleende materialen, die bezit zijn van de bibliotheek moeten binnen de week na ingang van het toegangsverbod aan de Gemeentesecretaris

       (of diens plaatsvervanger) afgegeven worden.

      Alle openstaande kosten evenals de kosten voor niet binnen gebrachte materialen worden gefactureerd.

 

 • De persoon aan wie de toegang voor een bepaalde periode ontzegd werd, kan beroep aantekenen tegen deze beslissing door middel van een aangetekend schrijven, gericht aan de Burgemeester van Wielsbeke en dit binnen de acht dagen na ontvangst van de weigering tot toegang. De Burgemeester of diens plaatsvervanger zal de betrokkene binnen de acht dagen na ontvangst van het beroep uitnodigen om hem/haar te horen, waarna de beslissing in beroep wordt genomen door de Burgemeester of diens plaatsvervanger. De betrokkene zal hier binnen de acht dagen per aangetekend schrijven van op de hoogte gebracht worden.

 

 • De betrokkene kan op geen enkele wijze aanspraak maken op enige schadevergoeding of terugbetaling, zelfs niet indien het toegangsverbod zou worden ingekort of zelfs ingetrokken.

 

Art. 21:  Akkoordverklaring met het reglement

 

Bij inschrijving in de bibliotheek verklaar je je automatisch akkoord met het reglement.

Het reglement hangt uit in de bibliotheek. Je kan het ook opvragen aan de balie of raadplegen op de website van de bibliotheek / gemeente.

Het reglement voor niet-fiscale invorderingen kan je ook raadplegen op de gemeentelijke website:

 

http://www.wielsbeke.be/site/mID__3502/ItemID__50/579/DesktopDefault.aspx

 

Namens het Beheersorgaan:

De Bibliothecaris,                                                                       De Voorzitter,

 N. VERFAILLE                                                                            D. WEMEL

 Door de gemeenteraad bekrachtigd in zitting van 24 november 2016.

 Namens de Gemeenteraad:

 De Gemeentesecretaris,                                                             De Voorzitter,

 B. DEBRABANDERE                                                                   C. VERBRUGGHE