Boek
Nederlands

1585 : de val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders

Gustaaf Asaert (auteur)

1585 : de val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders

De gevolgen van de val van Antwerpen in 1585 voor Vlaanderen en Brabant en vooral voor de Republiek, die in belangrijke mate profiteerde van de komst van tienduizenden vaak rijke of hoog opgeleide vluchtelingen (Gouden Eeuw).
Titel
1585 : de val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders
Auteur
Gustaaf Asaert
Taal
Nederlands
Editie
2
Uitgever
Tielt: Lannoo, 2010
414 p. : ill.
ISBN
9789020995077 (paperback)

Besprekingen

Emigratie en immigratie zijn bewegingen van alle tijden. De periodes waarin ze plaatsgrijpen worden veelal gekenmerkt door individueel leed en maatschappelijke onrust. Maar door de tijden heen hebben zij gezorgd voor een noodzakelijke culturele en wetenschappelijke kruisbestuiving zonder dewelke enige vooruitgang in denken en handelen onmogelijk is. Zo ook de exodus van Vlamingen, Brabanders en Walen (Zuid-Nederlanders) op het einde van de 16e eeuw.

In de 16e eeuw kende Europa een ongekende expansie. De Nieuwe Wereld (Noord- en Zuid-Amerika) en belangrijke delen van Azië werden ingelijfd door de toenmalige Europese grootmachten Spanje en Portugal, terwijl Duitsland, Frankrijk, Engeland en de Nederlanden zich klaarhielden in de coulissen. De rijkdom van de wereld bleef een strikt Europese aangelegenheid en haar commercie maakte de wereldhandel uit. Antwerpen was na Parijs de grootste stad in Europa benoorden de Alpen, een kwalificering die een eeuw voordien Gent ten deel was gev…Lees verder
De auteur, doctor in de geschiedenis, belicht de val van Antwerpen en de daarop volgende emigratiegolven. In de eerste plaats beschrijft hij de politieke en maatschappelijke achtergronden van de emigranten, waarvan de meerderheid naar het noorden trok. Hier lagen ze mede aan de basis van een opmerkelijke economische en culturele groei die haar hoogtepunt zou kennen in de Gouden Eeuw. Vervolgens gaat de auteur uitgebreid in op de geografische spreiding van de vluchtelingenstromen en op de invloed die de inwijkelingen hadden in Engeland, de Duitse landen en de Republiek der Verenigde Provinciën. Voor de Republiek zelf waren de inwijkelingen een belangrijke bron van verrijking: ze zorgden voor de inbreng van een gedegen handelskennis, ondernemingsdurf en kapitaal, alsook van een brede intellectuele en culturele kennis. De auteur belicht ook de sporen die de immigranten hebben nagelaten in de taal, de persoonsnamen, de architectuur etc. Dit zeer gedetailleerde werk biedt een meerwaarde aa…Lees verder