Boek
Nederlands

Een geschiedenis van Vlaanderen

Henri Van Daele (auteur)

Een geschiedenis van Vlaanderen

Doelgroep:
Vanaf 12-14 jaar
Overzicht van de geschiedenis van Vlaanderen vanaf de tijd van Karel de Grote tot heden. Met veel illustraties in kleur en zwart-wit. Vanaf ca. 13 jaar.
Titel
Een geschiedenis van Vlaanderen
Auteur
Henri Van Daele 1946-2010
Taal
Nederlands
Uitgever
Tielt: Lannoo, 2005
232 p. : ill.
ISBN
90-209-4424-X

Besprekingen

Dat Henri Van Daele een wijs en kritisch man is, bewijst de titel van dit werk. Het gaat om 'een' en niet 'de' geschiedenis van Vlaanderen. In de opdracht bij het boek schrijft van Daele: "In de ruim twintig jaren dat ik schoollezingen hou, [...], was ik soms verbaasd over de kennis of het gebrek eraan over de eigen Vlaamse geschiedenis". En wat verder staat: "De aanleiding tot het schrijven van dit boek was, dat er, na een vergeefse speurtocht, geen enkel geschreven werk beschikbaar bleek te zijn waarin opgroeiende kinderen (en volwassenen die hun geheugen willen opfrissen) zonder hinderlijke voetnoten het verhaal over hun eigen land kunnen lezen." En dus is hij zelf aan de slag gegaan.

Het boek bevat -- in die volgorde -- een opdracht, een inhoudstafel, een inleidend hoofdstuk ('Het verhaal van mijn land') en 13 hoofdstukken die de bekende chronologische lijn volgen. Over het eerste hoofdstuk ('Vlaanderen en Brabant, twee hoekstenen') later iets meer.

Dan volgt Bourgon…Lees verder
Dit boek wil de opgroeiende jeugd een overzicht bieden van de geschiedenis van het huidige Vlaanderen, dat de auteur als afzonderlijk land ziet. Hij is zich bewust dat het huidige Vlaanderen in het verleden geen eenheid is geweest, maar sinds de Bourgondische tijd onderdeel van een groter geheel. Toch is zijn insteek verrassend en sluit hij aan bij de huidige realiteit. De auteur schrijft duidelijk, redelijk objectief en hij ontmaskert mythevorming. De presentatie is aantrekkelijk, met veel interessante illustraties in kleur en kaderteksten. Ook voor volwassenen is het een goed leesbaar boek. Merkwaardig echter dat de periode 1648-1700 wordt overgeslagen. Voor lezers uit Vlaanderen biedt dit boek een snelle manier om de eigen geschiedenis te leren kennen, maar voor lezers uit Nederland is dit boek ook zeer aan te bevelen, gezien de geringe aandacht voor Vlaanderen in het Nederlandse onderwijs. Nu de samenwerking tussen Noord en Zuid toeneemt, is het belangrijk elkaars geschiedenis te …Lees verder

Over Henri Van Daele

Henri van Daele (Zele, 15 november 1946 – Kalken, 20 december 2010) was een Vlaams jeugdauteur.

Biografie

Van Daele studeerde pers- en communicatiewetenschappen aan de universiteit van Gent en werkte lange tijd als eindredacteur van het tijdschrift van de LBC. Sinds 1993 was hij voltijds schrijver.

Op 16-jarige leeftijd publiceerde hij zijn eerste verhaal in de serie Vlaamse Filmpjes. Tijdens zijn studies schreef hij er nog een tiental en ook veel cursiefjes. Zo scherpte hij zijn pen. Uiteindelijk zou hij een indrukwekkend en gevarieerd oeuvre bij elkaar schrijven met meer dan 150 boeken voor kinderen en volwassenen. Vanaf 1976 werkte hij veel samen met illustrator Gregie De Maeyer.

Na een aantal avonturenverhalen en sprookjes begon hij in de jaren 80 met een reeks verhalen over zijn eigen kindertijd, die een kleurrijk beeld geven van het leven in een Vlaams dorp in de jaren 50. Hiermee was zijn naam voorgoed gevesti…Lees verder op Wikipedia