De verwikkelingen rondom de familie Bennet waarin vijf huwbare dochters in het 19e-eeuwse Engeland aan de man moeten worden gebracht. Vanaf ca. 16 jaar.
Titel
Pride and prejudice
Auteur
Jane Austen
Bewerker
Janet Borsbey Ruth Swan
Illustrator
Giovanni Da Re
Taal
Engels
Editie
1
Uitgever
Recanati: Eli, 2009
127 p. : ill. + cd
Aantekening
Geannoteerde en vereenvoudigde uitgave 1000 kernwoorden
ISBN
9788853605047 (paperback)

Besprekingen

Deeltje uit een reeks uitgaven voor middelbare scholieren, waarin bekende Engelse en Amerikaanse romans en verhalen in sterk vereenvoudigde en bekorte vorm en in royale letter worden gepresenteerd, voorzien van beknopte informatie over de auteur, illustraties, aanwijzingen en opgaven en met een aantrekkelijk omslag. Hier het bekende verhaal over de zusjes Bennett, dat zich afspeelt aan het einde van de 18e eeuw. Vader en moeder Bennett proberen hun dochters aan de man te brengen. Met cd's waarop het verhaal wordt voorgelezen en eenvoudige zwart-witillustraties. Niveau: bovenbouw (2500 woorden). Vanaf ca. 16 jaar.

Over Jane Austen

Jane Austen (Steventon, 16 december 1775 – Winchester, 18 juli 1817) was een prominente Engelse romanschrijfster van wie het werk nu deel uitmaakt van de westerse literaire canon. De vorm en dramatische inhoud van haar fictie vormen een sterk contrast met het teruggetrokken leven dat ze in werkelijkheid leidde.

Haar realisme, bijtend sociaal commentaar en haar gebruik van de vrije indirecte rede, een tot dan toe weinig gebruikte stijlfiguur, hebben ervoor gezorgd dat ze een van de meest gelezen en meest geliefde schrijvers in de Engelse literatuur is geworden.

Levensloop

Austen groeide op in een hecht gezin in de lagere regionen van de Engelse adel. Ze werd voornamelijk onderwezen door haar vader en oudere broers. Ook leerde ze veel door veel te lezen.

In 1783 volgde ze haar oudere zus Cassandra naar een internaat in Oxford. Toen in die school een ziekte uitbrak, verhuisden ze naar Southampton. Daar brak vervolgens…Lees verder op Wikipedia