Titel
Faust : een en twee / J.W. Von Goethe ; vert. uit het Duits door C.S. Adama van Scheltema (Faust een) en Nico Van Suchtelen (Faust twee)
Auteur
Johann Wolfgang von Goethe
Vertaler
Carel S. Adama van Scheltema Nico Van Suchtelen
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Duits
Uitgever
Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2003 | Andere uitgaves
XVI, 526 p.
ISBN
90-284-1466-5

Besprekingen

Faust, het verhaal van de man die een pact aanging met de duivel, is - wat heet - een complex dichtwerk. Deze nieuwe Nederlandse vertaling verandering in brengen. Zijn vertaling is de eerste die zich baseert op de tekstkritische editie van de Faust uit 1994. Posthuma vertelt in zijn nawoord hoe "net als bij de restauratie van de Sixtijnse Kapel [...] tal van nieuwe kleuren en motieven zichtbaar [zijn] geworden." Goethe wordt al lang beschouwd als een vernieuwer van de Duitse taal, en daar poogt de vertaler rekening mee te houden. Bovendien -- en dat is minder geweten -- vermocht Goethe het als geen ander zijn personages levendig te houden én was hij een schitterend humorist. Posthuma pleit in zijn vertaling dan ook voor een ondogmatische houding tegenover de brontekst. In tegenstelling tot eerbiedige versoverzetters van vroeger, kiest hij voor een doelpubliekgerichte benadering, een houding die trouwens aansluit bij de moderne vertaaltheorie. A fortiori lijkt het hem ero…Lees verder
Nederlandse vertaling van de beide delen van Goethe's hoofdwerk, waarin professor Faust door zijn ontembare kennisdrang en honger naar belevenissen een pact met de duivel sluit, nadat God met de duivel een weddenschap is aangegaan. Een klassiek meesterwerk, dat het verdient in de Nederlandse taal voorhanden te zijn. Beide vertalers volgen het oorspronkelijke metrum zo getrouw mogelijk, wat een prestatie van formaat is. Desondanks zijn ze gedateerd, de vertalingen stammen uit 1911 en 1920. Het oorspronkelijke werk klinkt krachtiger en moderner. De geest der tachtigers die nog over deze vertalingen van Adama van Scheltema en Van Suchtelen zweefde werd in de recente nieuwe vertaling van Ard Posthuma* verdreven. De uitgave is overigens verder onberispelijk met een inleiding over de vertaling en inleidingen van de vertalers over de betekenis en wordingsgeschiedenis. Uitgebreide annotaties geven de nodige verdieping voor de geïnteresseerde lezer die het Duits niet machtig is. Van Deel 1 zij…Lees verder

Over Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang (von) Goethe (spreek uit als: [ˈgøːtə]?) (Frankfurt am Main, 28 augustus 1749 – Weimar, 22 maart 1832) was een Duits wetenschapper, toneelschrijver, romanschrijver, filosoof, dichter, natuuronderzoeker en staatsman. Goethe was de schrijver van onder meer Faust, Die Leiden des jungen Werthers en Zur Farbenlehre. In 1782 werd hij in de adelstand verheven. Daarvoor stond er geen von in zijn familienaam.

Biografie

Vroege leven (1749-1775)

Goethe werd geboren in Frankfurt am Main als zoon van Johann Caspar Goethe en Catharina Elisabeth Textor. Zijn vader was een man van hoge status en rijkdom en hij zag persoonlijk toe op het vroege onderwijs van zijn zoon. De jonge Goethe studeerde rechten aan de universiteiten van Leipzig en Straatsburg. In 1772 ging hij werken aan…Lees verder op Wikipedia