Boek
Nederlands

Wat voel ik ?

Oscar Brenifier (auteur), Serge Bloch (illustrator), Kolet Janssen (bewerker)
Titel
Wat voel ik ? / Oscar Brenifier ; bew. Kolet Janssen ; met ill. van Serge Bloch
Auteur
Oscar Brenifier
Illustrator
Serge Bloch
Bewerker
Kolet Janssen
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Frans
Oorspr. titel
Les sentiments, c'est quoi ?
Uitgever
Leuven: Davidsfonds, 2005
[94] p. : ill.
ISBN
90-76830-43-6

Besprekingen

Heeft u wel eens een glimp opgevangen van het tv-programma 'The nanny'? Niet de hilarische Amerikaanse sitcom, maar het programma waar een opvoedster als een soort deus ex machina een gezin van zichzelf komt redden? Het is een soort horrorshow voor wie onbevangen en vol goede moed een gezin wil stichten. Je wordt geconfronteerd met krijsende, wild rondschoppende kinderen en wanhopige volwassenen die de controle over hun huishouden compleet kwijt zijn. Iedereen is over zijn toeren en afgaande op de lichaamstaal van de betrokkenen wordt niemand hier gelukkig van. Een gezin is een microsamenleving en een samenleving zonder spelregels wordt een chaos.

We hebben het al lang afgeleerd om kinderen zonder meer onze wil en wensen op te leggen. Maar met de keuze voor een open communicatie hebben we wel voor een zeer veeleisende opvoedingsmethode gekozen. Wie regels en emoties bespreekbaar wil maken, moet precies weten wat die regels en emoties inhouden en welke de consequenties op korte …Lees verder
Handreiking aan kinderen, ouders en scholen om eens stil te staan bij essentiële, relationele activiteiten in de emotionele sfeer. In afzonderlijke hoofdstukken worden de begrippen liefde, jaloezie, vriendschap en verlegenheid, ruzie en verliefdheid middels de dialoogvorm ter overweging gegeven. Elk item wordt geduid door een hamvraag waarop, in de vorm van een soort stelling, een vijftal reële, redengevende bewijs, bevestigende, ontkennende en/of mening inhoudende antwoorden volgen. Direct na elk antwoord volgen drie of meer vragen (waarop geen antwoorden volgen), die zeer prikkelend op het gemoed of geweten kunnen inwerken. Elk hoofdstuk heeft een resuméachtig slot dat, ten behoeve van (zelf)reflectie, -respect en/of -acceptatie, enige vooronderstellingen en adviezen aanreikt, waarbij toelichting niet altijd overbodig zal zijn. Aan de lay-out is bijzondere aandacht besteed. Zo zijn ter bevordering van de toegankelijkheid o.a. itemtaps aangebracht en heeft elk hoofdstuk een verschill…Lees verder

Wat voel ik?

Dit boekje werkt volgens hetzelfde concept als ‘Wat is goed, wat is kwaad?’ De auteur blijft Oscar Brenifier maar er is een andere illustrator, Serge Bloch. Hij maakt ook gebruik van collages naast cartoonfiguurtjes. De lay-out en de illustraties blijven even aantrekkelijk. Dit deel gaat over gevoelens. Achtereenvolgens komen aan bod: 1. \'Bewijzen van liefde\' met daarin volgende opvallende vragen: \Hoe weet je dat je ouders van je houden? Wat is het beste, straffen of uitleggen?\ De begeleidende cartoon is grappig de tekstballon zegt: \Eerst straf ik je, daarna leg ik uit waarom.\ Verder \Is liefde soms nee kunnen zeggen?\ 2. \'Jaloezie\'. De conclusie klinkt hier nogal belerend. 3. \'Ruzie\'. De leidvraag is: \Waarom maak je ruzie met de mensen van wie je houdt?\ Eén van de antwoorden: \Omdat ik stout ben.\ Hier miste ik de vraag: Wat is stout zijn? Over de vraag \'Kun je problemen altijd oplossen?\' valt heel wat te zeggen. Ook de conclusie is een doordenker. Ze luidt: \De hevigst…Lees verder

Suggesties