Boek
Nederlands

XYZ van de mythologie

Peter Bently (redacteur)

XYZ van de mythologie

Titel
XYZ van de mythologie / onder hoofdred. van Peter Bently
Redacteur
Peter Bently
Taal
Nederlands
Oorspr. titel
Dictionary of world myth
Uitgever
Vianen: The House of Books, 2000
256 p. : ill.
ISBN
90-443-0022-9

Besprekingen

In dit boek vindt de lezer alfabetisch gerangschikt informatie over goden en godinnen, helden en mythen, en worden ook mythologische thema's in zeer kort bestek behandeld. En wel van alle cultuurgebieden uit de hele wereld, tot Oceanië toe. In de marge zijn verwijzingen naar andere lemma's opgenomen. Bovendien bevat deze encyclopedie een voor het Nederlandse taalgebied aangepaste bibliografie en aanvullende registers. Illustraties met mythologische voorstellingen uit de periode waarop een bepaald trefwoord betrekking heeft, zijn in twee kleuren (rood/zwart) uitgevoerd. Het boek bevat veel informatie, maar in wel erg beknopte vorm. Het voordeel is dat het betrekking heeft op de hele wereldmythologie, maar daarin ligt ook tegelijk het nadeel van dit boek: een encyclopedie van de Grieks-Romeinse mythologie van deze omvang kan meer gerichte en uitgebreidere informatie geven. Verder ontbreken algemene inleidingen tot de mythologie van de verschillende behandelde cultuurgebieden.