Boek
Nederlands

Het aanzien van ons verleden : kroniek van de Europese wereld 1000-2000

Willem Velema (samensteller)

Het aanzien van ons verleden : kroniek van de Europese wereld 1000-2000

Extra onderwerp
geschiedenis, Europa 940, 940, Europa
Titel
Het aanzien van ons verleden : kroniek van de Europese wereld 1000-2000 / sam. Willem Velema
Samensteller
Willem Velema
Taal
Nederlands
Uitgever
Utrecht: Het Spectrum, 2000
312 p. : ill.
ISBN
90-274-6940-7

Besprekingen

De 'Het aanzien van ...' formule is bekend: een boek dat in kroniekvorm een geïllustreerd overzicht biedt van een jaar, soms van een langere periode. Bij dit boek liet de uitgever een ruim team van auteurs de formule toepassen op het voorbije millennium, beginnend met het groot schisma van de katholieke kerk in 1054 en eindigend met de Kosovo oorlog van 1999. De aloude opzet bewijst opnieuw zijn kracht. De lange reeks korte hoofdstukken zijn informatief en helder geschreven en goed geïllustreerd met afbeeldingen in kleur en zwart-wit. Waar mogelijk koos de redactie bovendien voor minder bekende afbeeldingen en voor illlustraties die verbanden leggen tussen heden en verleden. Zo staat bij het hoofdstuk over de Duitse eenwording in 1871 een foto van de val van de Berlijnse Muur in 1989 met een passend onderschrift. De keuze van onderwerpen is rijk geschakeerd en voldoende gespreid over politiek, cultuur en samenleving.

Over Willem Velema

Willem Hendrik Velema (Drachten, 15 november 1929 - 18 april 2019) was een Nederlands hoogleraar, predikant en theoloog. Hij was lid van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Leven en werk

Wim Velema werd in 1929 te Drachten geboren als een zoon van de predikant Hendrik Velema (1889-1948). Zijn broers Jan (1917-2007) en Koen (1922-1997) waren eveneens predikant. Na het gymnasium studeerde hij theologie en hij promoveerde in 1957 tot doctor aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift De Heilige Geest bij Abraham Kuyper. Hij begon zijn loopbaan als predikant te Eindhoven en vervolgens was hij werkzaam te Leiden.

Velema werd in 1966 benoemd tot hoogleraar nieuwtestamentische vakken, ambtelijke vakken en ethiek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. In 1996 ging hij met emeritaat. Naast zijn functie als hoogleraar was hij als bestuurslid betrokken bij diverse kerkelijke en maatschappelijke organisat…Lees verder op Wikipedia