Book
Dutch

De gebroken harp

Aline Sax (author)
+1
De gebroken harp
×
De gebroken harp De gebroken harp

De gebroken harp

Target audience:
12-14 years and up
De 18-jarige Brian wordt geld aangeboden om mee te doen aan de Ierse vrijheidsstrijd. Als zijn familie de dokterskosten van zijn zieke zusje niet kan betalen, staat hij voor een moeilijke keuze. Vanaf ca. 15 jaar.
Title
De gebroken harp
Author
Aline Sax
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Clavis, 2004
256 p.
ISBN
90-448-0206-2

Reviews

De 18-jarige Brian O'Malley heeft andere zorgen dan de Ierse vrijheidsstrijd. In het eerste deel van de roman lezen we hoe hij na de dood van zijn vader -- 'vermoord' door een verloren kogel van Britse soldaten -- zijn drie zusjes, babybroertje en zieke moeder in leven probeert te houden. Fel gekant tegen alle vormen van geweld weigert hij toe te treden tot het burgerleger. Het motto van zijn vader 'alles van waarde is weerloos', sterkt hem in zijn overtuiging. Tot ook zijn zusje door een verdwaalde Engelse kogel getroffen wordt. Op dat ogenblik dwingt zijn moeder hem om toe te treden tot het Citizen Army, dat in ruil voor zijn inzet de hospitalisatiekosten op zich zal nemen. In het tweede deel krijgt Brian een opleiding in het burgerleger en strijdt hij plichtsgetrouw, maar nog altijd gekweld door ambigue gevoelens, mee in de bloedige Paasopstand van 1916 in Dublin.

Aan het hele verhaal is te merken dat Aline Sax in de eerste plaats historica is. Na een wat aarzelende situerin…Read more
In het Dublin van 1916 wil de 18-jarige Brian niets met het geweld van de Ierse onafhankelijkheidsstrijd te maken hebben. Als oudste van een gezin zonder vader en een zieke moeder moet hij de kost verdienen. Maar als een van zijn zusjes ziek wordt en hem geld geboden wordt voor haar behandeling in ruil voor zijn lidmaatschap, staat Brian voor een moeilijke keuze. In een vlotte stijl vertelt de auteur de gebeurtenissen van dag tot dag waardoor het een ooggetuigenverslag lijkt en het dilemma van Brian scherp naar voren komt. De economisch schrijnende omstandigheden van de Ieren aan het begin van de twintigste eeuw worden overtuigend beschreven. Ook de drie foto’s en een prent in zwart-wit ondersteunen de feitelijke gebeurtenissen van het verhaal. Het heeft een goede spanningsopbouw, overtuigende karakters en de dilemma’s van Brian zetten aan tot nadenken. Ze geven een genuanceerd beeld over de motieven om aan militante acties mee te doen. Vanaf ca. 12 jaar. Op de schutbladen achterin he…Read more

About Aline Sax

Aline Sax (born 1984, Antwerp, Belgium) is a Belgian author of children's and young adult literature. Ms. Sax has a master's degree and has received her Phd in History from the University of Antwerp. Besides being an author she also translates novels from English and German to Dutch.

Biography

She has a PhD in history and currently works as an historian and novel writer. She wrote her first book when she was fifteen, about two German child soldiers at the Normandy beaches in June 1944. All of her novels are historical novels, capturing a wide range of themes and historical periods. Her books are written in Dutch, but have been translated into German, Danish, Swedish, French, Korean, Arabic and English. She has been nominated for and won several literary prizes.

The War Within These Walls was published in the US in October 2013. It is a heavily illustrated novel that dramatically captures the brutal reality of the W…Read more on Wikipedia