Book
Dutch

De dyslexie survivalgids

Annemie De Bondt (author), Luc Descamps (collaborator)
+1
De dyslexie survivalgids
×
De dyslexie survivalgids De dyslexie survivalgids
Target audience:
9-11 years and up
In dit boekje vind je wat dyslexie betekent, welke gevoelens je hierbij kunt hebben, hoe je hulp kunt zoeken, hoe je ook op school het best kunt geholpen worden, welke bekende mensen dyslexie hebben, het verhaal van een lotgenootje en een mama en nog veel meer...
Subject
Leesstoornissen
Title
De dyslexie survivalgids
Author
Annemie De Bondt
Collaborator
Luc Descamps
Language
Dutch
Publisher
Sint-Niklaas: Abimo, 2009
76 p. : ill.
ISBN
9789059325166 (paperback)

Reviews

Annemie De Bondt werkt als logopediste al jaren met kinderen met dyslexie. Ze geeft hen oefeningen en leert hen technieken, maar praat ook met hen over alles wat hen bezighoudt: gevoelens, de school, vriendjes... In De dyslexie survivalgids brengt ze op een gebruiksvriendelijke manier veel informatie over dyslexie samen. In overzichtelijke hoofdstukjes komen onder meer de volgende vragen aan bod: wat is dyslexie? Welke gevoelens kan je erbij hebben? Welke hulp bestaat er voor mensen met dyslexie? De klemtoon ligt op het leren leven met dyslexie. Het boek haalt dyslexie uit een beladen probleemsfeer en bevat bovendien verrassende weetjes. Zo verneem je dat dyslexie zelfs bij blinden kan voorkomen (de brailletekens voor de klanken I en E spiegelen, waardoor braillelezers kunnen twijfelen). Het boek stimuleert om samen met anderen de dialoog over dyslexie aan te gaan. De informatie wordt afgewisseld met praktische tips en getuigenissen van kinderen met dyslexie en hun ouders. Mopj…Read more
Titel en omslag doen geloven dat het hier gaat om een leuke activiteit voor kinderen. Doel van dit vrolijk uitgevoerde boekje is echter om kinderen duidelijk te maken wat dyslexie is en hoe je daar mee om kunt gaan. De wijze waarop is echter verwarrend: dan wordt het kind aangesproken, dan de volwassene (ouders?). Het taalgebruik wisselt daarom ook van eenvoudig naar (voor de doelgroep) moeilijk. Er staan echter niet alleen tekstjes in, ook invuloefeningen, quizjes, puzzels, etc. Het boek richt zich op Vlaamse kinderen met aanduidingen van het Belgische schoolsysteem (dat wat betreft de aanduiding van klassen afwijkt), verwijzingen naar Belgische en Nederlandse websites etc. Dat kan het lezen voor de jonge Nederlandse doelgroep wat verwarrend maken. De bedoeling is goed, de uitwerking weinig professioneel. In dezelfde opzet verscheen 'De AD(H)D survivalgids' van John. F. Taylor (2007)*. Voor kinderen van ca. 9-11 jaar.