Op de Doggersbank, een enorme zandbak in de Noordzee ten oosten van Noord-Engeland moeten een oude en een jonge man een gigantisch windmolenpark onderhouden, maar de jongen ontdekt dat zijn vader hier vroeger ook heeft gewerkt.
Title
Doggerland
Author
Ben Smith
Translator
Kees Mollema
Language
Dutch
Original language
English
Original title
Doggerland
Publisher
Amsterdam: Uitgeverij Atlas Contact, 2019
255 p.
ISBN
9789025453343 (paperback)

Other formats:

Reviews

Deze roman speelt zich af op de Doggersbank, een enorme zandbank in de Noordzee ten oosten van Noord-Engeland. Ergens in de nabij toekomst staat daar een gigantisch windmolenpark. In een centraal station wonen en werken twee mensen, een oude en een jongere man, en samen moeten ze de windmolens onderhouden. Dat gaat echter moeizaam omdat de molens aan weer en wind zijn blootgesteld, terwijl de reserve-onderdelen slechts mondjesmaat arriveren. Ondertussen blijkt de vader van de jongen hier in het verleden ook al te hebben gewerkt, maar hij is heel bewust met een zelfgemaakte boot vertrokken. De oude man weet daar duidelijk meer van, maar de jongen krijgt nauwelijks informatie. Een intrigerend en spannend verhaal; de twee hoofdpersonen worden vrijwel nooit bij naam genoemd, en de politieke situatie op het vasteland blijft onderbelicht, hetgeen hier een flauw absurdistisch tintje aan geeft. Los daarvan is dit een mooi en duister portret van twee levens waarvan de één de hoop al heeft opge…Read more

Terug naar de Noordzee voordat ze Noordzee was

Een memoir en een roman over de nietigheid van de mens tegenover de onoverwinnelijke natuur.

Doggerland, dat is het gebied wat nu de Noordzee is. Het land dat ooit, tot circa 5000 jaar geleden, Nederland met Engeland verbond, en Schotland met Denemarken. We wisten er weinig van totdat rond 1900 vissers met over de grond slepende netten ging werken. Plotseling kwamen er veel archeologische vondsten uit allerlei tijdperken boven, zoals mammoetbotten, pijlpunten en versteende plantenresten. Het door de zee verborgen land begon stukje bij beetje geheimen prijs te geven.

Dat we er niet kunnen rondlopen, zoals in de grotten van Lascaux of andere prehistorische vindplaatsen, dat het leven in Doggerland - op die losse vondsten na - onzichtbaar en dus mysterieus blijft, sprak tot de verbeelding van twee Britse schrijvers.

Julia Blackburn ('Wij drieën', 'Draad') gaat in 'Lied van de tijd' op zoek naar het verleden van Doggerland. Net als in genoemde eerdere 'memoirs' switcht ze moeiteloos van feiten en geschiedenis, naar mogelijke interpretaties, naar haar eigen l…Read more

About Ben Smith

Ben or Benjamin Smith may refer to:

Arts and entertainment

  • Ben Smith (musician) (1905–?), American alto saxophonist and clarinetist
  • Ben Fox Smith (born 1978), singer of band Serafin
  • Benjamin Smith (actor) (born 1989), television actor
  • Benjamin Smith (engraver) (1754–1833), British engraver
  • Bennie Smith (1933–2006), guitarist
  • Doc Brown (rapper) (born 1977), British rapper, comedian, actor, screenwriter and voice-over artist, real name is Ben Smith

Media

  • Ben Smith (journalist) (born 1976), media columnist for The New York Times
  • Benjamin Eli Smith (1857–1913), editor

Politics

  • Benjamin Smith (Whig politician) (1783–1860), British politician, MP for Sudbury, 1835–1837, and then Norwich, 1838–1847
  • Ben Smith (Labour politician) (1879–1964), B…Read more on Wikipedia