Magazine article
Dutch

Charlie De Voet : van sacraliteit en materie

Daan Rau (author)

Charlie De Voet : van sacraliteit en materie

Daan Rau (author)
In magazine
Openbaar kunstbezit in Vlaanderen, Jrg. 58 (2020) nr. 3, p. 2-6
Title
Charlie De Voet : van sacraliteit en materie
Author
Daan Rau
Language
Dutch