Book
Dutch

Korte gesprekken met afgrijselijke mannen

David Foster Wallace (author), Iannis Goerlandt (translator), Leen Van den Broucke (translator)
Bundel zeer uiteenlopende verhalen over het gedrag van, vaak onzekere, mannen op zoek naar de ware liefde.
Title
Korte gesprekken met afgrijselijke mannen
Author
David Foster Wallace
Translator
Iannis Goerlandt Leen Van den Broucke
Language
Dutch
Original language
English
Original title
Brief interviews with hideous men
Publisher
Amsterdam: Meulenhoff, © 2016
325 p.
ISBN
9789029087674 (paperback)

Reviews

Over de vrouwen niets dan kwaads

David Foster Wallace is een schrijver die op belachelijk veel niveaus te genieten is, niet het minst in zijn Brief Interviews with Hideous Men. Jammer dat de vertaling Korte gesprekken met afgrijselijke mannen daar afbreuk aan doet.

Tijdens mijn studie psychologie deed ik eens literatuuronderzoek naar strafrechtelijk opgelegde therapieën voor psychopaten. Uit verschillende geraadpleegde bronnen bleek dat het effect van die therapieën averechts kan uitpakken: door het inzicht dat psychopaten erdoor krijgen in de menselijke psyche en de sociale omgangsvormen, leren ze nog beter hoe ze potentiële slachtoffers kunnen manipuleren en mentaal kapotmaken.

Ik moest daaraan denken tijdens het herlezen van Brief Interviews with Hideous Men van David Foster Wallace (1962-2008), een verhalenbundel uit 1999 die nu, acht jaar na Wallace' zelfverkozen dood, voor het eerst in Nederlandse vertaling verschijnt. Wallace laat nogal wat verknipte kerels hun trumpiaanse kleedkamerpraat uitkramen, over hoe zij vrouwen manipuleren. Zo is er de man met het mismaakte, onvolgroeide armpje, die zijn handicap gebruikt om vrouwen zijn bed in te lokken. Er is de man die na het lezen van e…Read more

Mannen op de rand van een zenuwinzinking

Korte gesprekken met afgrijselijke mannen toont op onnavolgbare wijze mannen die verloren lopen in hun eigen onvermogen en schuldgevoel.

Korte gesprekken met afgrijselijke mannen is het beste of toch het meest toegankelijke boek van David Foster Wallace, ook in de knappe vertaling van Leen Van Den Broucke en Iannis Goerlandt. Het is noch een roman, noch een verhalenbundel: de 23 verzamelde teksten zijn geen klassieke verhalen en vormen een eenheid. Wat hen verbindt? Kort en te eenvoudig samengevat, want niets is simpel bij Wallace: de moeite die mannen hebben om vrouwen te begrijpen - een onbegrip dat hen op de rand van een zenuwinzinking brengt, en dat duidelijk maakt dat ze vooral over zichzelf in de war zijn. Er is geen boek in de recente wereldliteratuur dat zo nauwgezet de wanhoop tot uitdrukking brengt van datende mannen op zoek naar een lief, en naar een consequent en waardevol leven.

In vier hoofdstukken worden mannen geïnterviewd. Er is de man die telkens uitroept net voor hij klaarkomt: 'Leve de stoottroepen van vrijheid en democratie!' Het is sterker d…Read more

Dit uitzonderlijk goed vertaalde boek van de in 2008 overleden Amerikaanse schrijver David Foster Wallace bevat een groot aantal kleine en grotere verhalen over allerlei facetten van de liefde. Op vaak ondoorgrondelijke, soms hilarische, maar vooral sarcastische wijze toont de auteur hoe wanhopig, getormenteerd, onzeker en faalangstig mannen op zoek zijn naar de ware liefde die zij niet vinden als gevolg van hun gedragingen en onwetendheid omtrent het vrouwelijk wezen. Door het schrijven van dit niet gemakkelijk te lezen boek heeft Wallace hun een spiegel willen voorhouden. Vooral voor de rijpere lezer vanwege de stijl, maar in het bijzonder de beschreven houding van de man ten opzichte van de vrouw.

About David Foster Wallace

CC BY 2.0 - Image by Steve Rhodes

David Foster Wallace (February 21, 1962 – September 12, 2008) was an American author of novels, short stories and essays, and a university professor of English and creative writing. Wallace is widely known for his 1996 novel Infinite Jest, which Time magazine cited as one of the 100 best English-language novels from 1923 to 2005. His posthumous novel, The Pale King (2011), was a finalist for the Pulitzer Prize for Fiction in 2012. The Los Angeles Times's David Ulin called Wallace "one of the most influential and innovative writers of the last twenty years".

Wallace grew up in Illinois and attended Amherst College. He taught English at Emerson College, Illinois State University, and Pomona College. In 2008, he died by suicide at age 46 after struggling with depression for many years.

Life

David Foster Wallace was born in Ithaca, New York, to Sally Jean Wallac…Read more on Wikipedia