Book
Dutch
Een man begint een openhartige briefwisseling met een hem vrijwel onbekende vrouw, maar wil haar niet ontmoeten; zij denkt daar allengs anders over.
Extra subject
brieven, Joodse letterkunde
Title
Jij bent mijn mes
Author
David Grossman 1954-
Translator
Shulamith Bamberger
Language
Dutch
Original language
Hebrew
Original title
Sheti'i ha-sakin
Edition
1
Publisher
Amsterdam: Cossee, [2013]
400 p.
ISBN
9789059363991 (hardback)

Reviews

De titel is een citaat uit Kafka's brieven aan Milena: "Liefde is, dat jij het mes bent, waarmee ik in mezelf wroet". De mannelijke protagonist, Jaïr, begint een briefwisseling met een vrouw, Mirjam, die hij slechts één keer vanuit de verte gezien heeft op een schoolreünie in gezelschap van haar echtgenoot. Hij stelt haar voor een schriftelijke relatie met hem te beginnen, een verhouding "van ziel tot ziel". In zijn brieven gaat hij op zoek naar de absolute waarheid over zichzelf. Hij wil bloeden, zijn eigen innerlijk onvoorwaardelijk aan deze vrouw schenken, hij wil het absolute karakter van de liefde uitzoeken met voorbijgaan aan alledaagse conventies en platitudes. In Jaïrs opvattingen hebben geliefden het niet over boodschappen doen of schoenen poetsen. Mirjam gaat op zijn voorstel in, hoewel de lezer nooit haar brieven zal lezen; inhoudelijk zijn ze alleen af te leiden uit wat Jaïr haar antwoordt.
Jaïrs proza is geëxalteerd. Hij peilt naar en beschrijft zielenroersele…Read more
In een briefwisseling met een vrouw die hij amper kent, geeft een man zich helemaal bloot. Hij wil een relatie 'in woorden alleen'. Zij gaat er op in, maar is toch alledaagser. Zij wil een ontmoeting, lijfelijk contact. Als die er uiteindelijk komt, ziet ze hem in al zijn kinderlijke naaktheid. De Israëlische schrijver (1954), bekend van 'Zie: liefde' en het meesterlijke 'Zigzagkind', heeft het in dit boek over de liefde: de angst ervoor, het verlangen ernaar, de onmogelijkheid ervan. Hij laat eerst de man, Jair, daarna de vrouw, Mirjam, aan het woord via hun brieven. In het derde gedeelte volgt dan het daadwerkelijke contact. Grossman gebruikt verschillende stijlen, geeft stemmingen goed aan, is sober en zuiver in zijn woordkeus. Hij heeft een opmerkelijke roman geschreven, die vooral vrouwen zal aanspreken. Kleine druk.

About David Grossman

David Grossman (Hebrew: דויד גרוסמן‎; born January 25, 1954) is an Israeli author. His books have been translated into more than 30 languages.

In 2018, he was awarded the Israel Prize for literature.

Biography

David Grossman was born in Jerusalem. He is the elder of two brothers. His mother, Michaella, was born in Mandatory Palestine; his father, Yitzhak, immigrated from Dynów in Poland with his widowed mother at the age of nine. His mother's family was Zionist and poor. His grandfather paved roads in the Galilee and supplemented his income by buying and selling rugs. His maternal grandmother, a manicurist, left Poland after police harassment. Accompanied by her son and daughter, she immigrated to Palestine and worked as a maid in wealthy neighborhoods.

Grossman's father was a bus driver, then a librarian. Among the literature he brought home for his son to read were the stories o…Read more on Wikipedia