Book
Dutch

Tegen verkiezingen

+1
Tegen verkiezingen
×
Tegen verkiezingen Tegen verkiezingen

Tegen verkiezingen

Pleidooi om in een democratie naast of zelfs in plaats van verkiezingen een systeem van loting in te voeren.
Title
Tegen verkiezingen
Author
David Van Reybrouck
Language
Dutch
Edition
4
Publisher
Amsterdam: De Bezige Bij, 2013
173 p.
ISBN
9789023474593 (paperback)

Reviews

Tegen lichtzinnigheid

Hij heeft dat goed gespeeld met die titel 'Tegen verkiezingen'. De provocatie is volkomen geslaagd. Maar David Van Reybrouck illustreert alleen hoe je een ernstig probleem nog erger maakt door gemakkelijkheids-oplossingen voor te stellen.

Ik ken dat. Wie iets wil aankaarten in brede kring, doet dat het best met een pamflet waarboven een provocerende titel staat. Of met sterke oneliners in een interview. David Van Reybrouck heeft dat uitstekend gedaan met zijn Tegen verkiezingen. Geen enkele opiniepagina, weekendkrant, boekenbijlage, radio-uitzending of tv-debat kon nog aan dat boekje voorbij dezer dagen. Dat zal hem op de Boekenbeurs zeker lange signeersessies, veel debatten en leuke verkoopcijfers opleveren.

Mij niet gelaten. Ik geef hem het voordeel van de twijfel. En ik ga er zelfs vanuit dat hij weet waarover hij het heeft. Een debat over het functioneren van onze democratie is altijd welkom. Lezenswaardig is het alleszins.

Toch bekruipt mij een zeer onaangenaam gevoel als ik Tegen verkiezingen lees. Ik geef toe, ik doe dat met een vooroordeel omdat ik zelf een verkozen politicus ben en moeilijk verdraag dat er lichtzinnig wordt omgesprongen met hard bevochten vrijheden zoals één man, één stem.
Read more

Laat het lot de politici aanwijzen

David Van Reybrouck pleit in zijn nieuw boek 'Tegen verkiezingen' voor een door lottrekking samengestelde Senaat. Die kan de gekozen Kamer bevruchten, en vice versa. Het moet de eerste stap worden in de 'demo­cratisering van de democratie'.

Brussel - Nooit eerder was de democratie zo luidruchtig, maar tegelijk zo tandeloos. In Tegen verkiezingen detecteert David Van Reybrouck het 'electorale fundamentalisme' als de grote boosdoener. De bevolking minacht haar gekozenen, maar kikt op verkiezingen. Ze stelt democratie gelijk met verkiezingen, waarbij ze het middel met het doel verwart. De permanente verkiezingskoorts - een 'collectieve hysterie', gevoed door een 'dolgedraaid mediabestel' - leidt tot een 'democratisch vermoeidheidssyndroom'.

De auteur van het veelvuldig gelauwerde Congo. Een geschiedenis waagt zich wel meer aan een politieke doorlichting. Vijf jaar geleden ontleedde hij in Pleidooi voor populisme hoe de groeiende kloof tussen de laag- en hoogopgeleiden de deur openzette naar populisme. Zijn burgerinitiatief G1000 groeide vanaf 2011 uit tot een laboratorium dat een antwoord wilde bieden op het smeltende draagvlak en de dalende daadkracht van onze representatieve democratie.

Ivoren toren

T…Read more

De diagnose dat de representatieve democratie serieus in het slop zit, wordt in Tegen verkiezingen gevolgd door het radicaal ogende voorstel om het formuleren van beleidsvoorstellen en wetten aan roterende groepen van uitgelote burgers over te laten. Weg dus met partijen en vooral met politici die in een permanente electorale koorts verkeren. Van Reybrouck memoreert dat in het klassieke Athene, toch vaak ‘de bakermat van de democratie’ genoemd, de lotingpraktijk maatgevend was. De oude Grieken beschouwden democratie als synoniem voor evenwaardige toegangskansen tot regeerposten, en loting garandeerde deze gelijkheid.
De voorbije decennia valt er een hernieuwde belangstelling voor ‘de aleatorische democratie’ te noteren. Van Reybrouck was zelf direct betrokken bij het G1000-initiatief dat een onder vrijwilligers uitgeloot staal van burgers een weekend lang liet discussiëren over een reeks politieke thema’s. Hij bespreekt nog andere recente voorbeelden en betoont zich een g…Read more
De auteur, een Belgische intellectueel (cultuurhistoricus, archeoloog), voert een pleidooi om de democratie te versterken door middel van loting in plaats van verkiezingen. In een logisch, helder opgebouwd betoog stelt hij als belangrijkste oorzaak van de crisis in de democratie het vasthouden aan verkiezingen als enige democratievorm. Zijn boek is een pleidooi om met moderne middelen de oude systemen van loting (burgerfora, deliberatieve democratie) in te voeren. De zwakheden van inspraak, referenda en dergelijke worden daarbij genegeerd, evenals de bredere politicologische democratietheorie (Schumpeter, Dahl). Wel wetenschappelijk gefundeerd, maar nogal smal en met een overdaad aan jargon ('pathogenese van het electoraal fundamentalisme' pag. 89). Interessant voor hooggeschoolden (politicologen, bestuurskundigen).

About David Van Reybrouck

David Grégoire Van Reybrouck (born 11 September 1971, in Bruges) is a Belgian cultural historian, archaeologist and author. He writes historical fiction, literary non-fiction, novels, poetry, plays and academic texts. He has received several Dutch literary prizes, including AKO Literature Prize (2010) and Libris History Prize.

Background and education

Van Reybrouck was born into a family of florists, bookbinders and artists. His father, a farmer's son, spent five years in the Democratic Republic of the Congo as a railway engineer immediately after independence. He holds a doctorate from Leiden University.

Writings

Van Reybrouck's first book, De Plaag (in English: The Plague), was a cross between a travelogue and a literary whodunnit set in post-apartheid South Africa. It received several awards, including the prize for the b…Read more on Wikipedia