Book
Dutch

Kroniek van een aangekondigde dood : roman

Novelle over de gebeurtenissen rond de moord op een inwoner van een dorpje in Colombia, verteld door een dorpsgenoot en vriend van het slachtoffer.
Subject
Wraak, Colombia
Title
Kroniek van een aangekondigde dood : roman
Author
Gabriel García Márquez
Translator
Mariolein Sabarte Belacortu
Language
Dutch
Original language
Spanish
Original title
Cronica de una muerte anunciada
Edition
24
Publisher
Amsterdam: Meulenhoff, 2009
125 p.
ISBN
9789029084901 (hardback)

Reviews

De dag dat ze hem zouden doden...": dat is de ongewone aanhef van deze korte Zuid-Amerikaase roman, die zowat de kroniek wil zijn van een moord, door twee broers bedreven om de oneer te wreken die hun zuster was aangedaan. Het eigenlijke drama en dus ook het kader van de roman beslaat nauwelijks één uur in de tijd, maar in dat ene uur zitten, naast een haarfijne beschrijving van de gebeurtenissen zelf, voorgeschiedenis en omstandigheden verwerkt die tot de moord hebben geleid en hem meer en meer een ritueel karakter geven, hem doen voorkomen als de afsluiting van een onontkoombaar proces met tragische allures. Andermaal toont de Colombiaanse auteur hierbij aan over ruimschoots voldoende vormbeheersing te beschikken om dit voor ons eerder exotische gegeven van Zuid-Amerikaanse schijn-bravoure bijna hallucinant te laten overkomen, ook al weet men van bij de aanhef al waarop het drama zal uitlopen. [Hugo Van Hoecke]
Deze novelle verhaalt de omstandigheden rond de moord op Santiago Nasar, gepleegd door de tweelingbroers Vicario in een dorp in Guijara. In deze Columbiaanse streek is Màrquez in 1928 geboren en daar speelt zich eveneens zijn ook hier niet geëvenaarde meesterwerk 'Honderd jaar eenzaamheid' af. Het verhaal wordt op niet-lineaire wijze verteld door een dorpsgenoot en schoolvriend van Santiago m.b.v. getuigenissen van een groot aantal dorpelingen. Het boek draagt kenmerken het eerdere werk van Màrquez. Men vindt bijvoorbeeld weer de afstandelijke verteltrant, die onder meer maakt dat de humor nergens misplaatst is, de originele, vaak terloopse, pittoreske details en het bovennatuurlijke. De kwaliteit van het boek beantwoordt aan wat van deze auteur verwacht mag worden. In deze druk is ook opgenomen 'Het verhaal van het verhaal' over de ontstaansgeschiedenis van deze op ware gebeurtenissen gebaseerde novelle. Normale druk.

About Gabriel García Márquez

CC BY-SA 2.0 - Image by Jose Lara

Gabriel García Márquez (American Spanish: [ɡaˈβɾjel ɣaɾˈsi.a ˈmaɾkes] (listen); 6 March 1927 – 17 April 2014) was a Colombian novelist, short-story writer, screenwriter, and journalist, known affectionately as Gabo [ˈɡaβo] or Gabito [ɡaˈβito] throughout Latin America. Considered one of the most significant authors of the 20th century, particularly in the Spanish language, he was awarded the 1972 Neustadt International Prize for Literature and the 1982 Nobel Prize in Literature. He pursued a self-directed education that resulted in leaving law school for a career in journalism. From early on he sho…Read more on Wikipedia