Book
Dutch

Hadewijch : die minne es al

Hadewijch (author), Frans Van Bladel (compiler)
Title
Hadewijch : die minne es al / [samengesteld en vertaald door] Frans van Bladel
Author
Hadewijch 13e eeuw-
Compiler
Frans Van Bladel
Language
Dutch
Publisher
Leuven: Davidsfonds, 2002
114 p. : ill. + cd
Note
Cd Hadewijch verteld door Tine Ruysschaert Met Nederlandse en Middelnederlandse tekst
ISBN
90-6306-458-6 (hardback) 9789063064587 (hardback)

Reviews

Bijzonder fraaie bloemlezing uit Hadewijchs Brieven, Strofische Gedichten, Mengeldichten en Visioenen met vertaling, geïllustreerd met tien (vergrote) miniaturen in kleur uit een Noord-Frans gebeden- en meditatieboekje van ongeveer 1300. Wat over de mystieke achtergrond van deze afbeeldingen in het 'Woord vooraf' wordt gezegd, zal niet-ingewijden weinig aanspreken. Ook het verband met Hadewijch blijft vaag en de tekst wordt helaas ontsierd door storende zetfouten. Het belangrijkste van deze uitgave is de cd waarop Tine Ruysschaert gedeelten uit deze bloemlezing voordraagt en een (ongenoemd) koor enkele (slecht verstaanbare) liederen zingt. Ofschoon een 'tracklist' is toegevoegd, is het niet eenvoudig deze cd te volgen, omdat strofe-aanduidingen ontbreken en de volgorde van het ten gehore gebrachte niet correspondeert met die van het boek. De 'Uitleiding' van nog geen vijf pagina's is voor een beter begrip van Hadewijch ten enenmale onvoldoende en dit niet alleen vanwege de beknoptheid…Read more

About Hadewijch

CC-BY-SA-3.0 - Image by Marc C.M. van Bree. conversion to PNG by Costello

Hadewijch (sometimes referred to as Hadewych, Hadewig, ... of Antwerp, or ... of Brabant) was a 13th-century poet and mystic, probably living in the Duchy of Brabant. Most of her extant writings are in a Brabantian form of Middle Dutch. Her writings include visions, prose letters and poetry. Hadewijch was one of the most important direct influences on John of Ruysbroeck.

Life

No details of her life are known outside the sparse indications in her own writings. Her Letters suggest that she functioned as the head of a beguine house, but that she had experienced opposition that drove her to a wandering life. This evidence, as well as her lack of reference to life in a convent, makes the nineteenth-century theory that she was a nun problematic, and it has been abandoned by modern scholars. She must have come from a wealthy family: her writing demonstrates an expansive knowledge of the literature and theo…Read more on Wikipedia