Book
Dutch

Een geschiedenis van Vlaanderen

Henri Van Daele (author)

Een geschiedenis van Vlaanderen

Target audience:
12-14 years and up
Overzicht van de geschiedenis van Vlaanderen vanaf de tijd van Karel de Grote tot heden. Met veel illustraties in kleur en zwart-wit. Vanaf ca. 13 jaar.
Title
Een geschiedenis van Vlaanderen
Author
Henri Van Daele 1946-2010
Language
Dutch
Publisher
Tielt: Lannoo, 2005
232 p. : ill.
ISBN
90-209-4424-X

Reviews

Dat Henri Van Daele een wijs en kritisch man is, bewijst de titel van dit werk. Het gaat om 'een' en niet 'de' geschiedenis van Vlaanderen. In de opdracht bij het boek schrijft van Daele: "In de ruim twintig jaren dat ik schoollezingen hou, [...], was ik soms verbaasd over de kennis of het gebrek eraan over de eigen Vlaamse geschiedenis". En wat verder staat: "De aanleiding tot het schrijven van dit boek was, dat er, na een vergeefse speurtocht, geen enkel geschreven werk beschikbaar bleek te zijn waarin opgroeiende kinderen (en volwassenen die hun geheugen willen opfrissen) zonder hinderlijke voetnoten het verhaal over hun eigen land kunnen lezen." En dus is hij zelf aan de slag gegaan.

Het boek bevat -- in die volgorde -- een opdracht, een inhoudstafel, een inleidend hoofdstuk ('Het verhaal van mijn land') en 13 hoofdstukken die de bekende chronologische lijn volgen. Over het eerste hoofdstuk ('Vlaanderen en Brabant, twee hoekstenen') later iets meer.

Dan volgt Bourgon…Read more
Dit boek wil de opgroeiende jeugd een overzicht bieden van de geschiedenis van het huidige Vlaanderen, dat de auteur als afzonderlijk land ziet. Hij is zich bewust dat het huidige Vlaanderen in het verleden geen eenheid is geweest, maar sinds de Bourgondische tijd onderdeel van een groter geheel. Toch is zijn insteek verrassend en sluit hij aan bij de huidige realiteit. De auteur schrijft duidelijk, redelijk objectief en hij ontmaskert mythevorming. De presentatie is aantrekkelijk, met veel interessante illustraties in kleur en kaderteksten. Ook voor volwassenen is het een goed leesbaar boek. Merkwaardig echter dat de periode 1648-1700 wordt overgeslagen. Voor lezers uit Vlaanderen biedt dit boek een snelle manier om de eigen geschiedenis te leren kennen, maar voor lezers uit Nederland is dit boek ook zeer aan te bevelen, gezien de geringe aandacht voor Vlaanderen in het Nederlandse onderwijs. Nu de samenwerking tussen Noord en Zuid toeneemt, is het belangrijk elkaars geschiedenis te …Read more