Book
Dutch

Het verhaal van mijn vader

Henri Van Daele (author)
In de vorm van een roman vertelt de Vlaamse jeugdauteur over de jeugd van zijn vader en over het moeilijke bestaan van zijn grootvader, die als klompenmaker een klein bedrijfje kon opbouwen.
Title
Het verhaal van mijn vader
Author
Henri Van Daele 1946-2010
Language
Dutch
Publisher
Antwerpen: Manteau, 2008
261 p.
Note
Omslagondertitel: De zoon van een klompenmaker
ISBN
9789022322611

Reviews

Bij het terugtrekken van de Duitse troepen na de Eerste Wereldoorlog wordt de vader van de schrijver geboren als vierde kind van meesterklompenmaker, Grote Rie, maar hij is wel het eerste kind van het gezin dat in leven blijft. Dit boek geeft het relaas van het opgroeien van die kleine Wilfried-Arthur tussen de twee wereldoorlogen, in een vrij armoedig milieu.

De titel ten spijt is dit veeleer het verhaal van de grootvader. Dat is een papenvretende socialist die liberaal stemt, hard werkt en er uiteindelijk in slaagt een klein bedrijfje op te bouwen dat de hele streek voorziet van klompen. Maar door de afnemende vraag moet hij ten slotte zijn werknemers ontslaan. Hij baat daarnaast een café uit zodat zijn vrouw Pharaïlde naast haar huishouding en de hulp bij het klompen maken nog een bezigheid heeft. Verder is de man duivenmelker en bezondigt hij zich aan overmatig drankgebruik, een mislukte uitvinding, overdreven vlijt bij het maken van kinderen, bezoek aan hoerenkasten en het…Read more
In dit geromantiseerde non-fictieboek vertelt de Vlaamse (jeugd)auteur Henri Van Daele hoe zijn vader Wilfried-Arthur tussen de twee wereldoorlogen opgroeide in een armoedig milieu. De meeste aandacht gaat naar Van Daeles grootvader Grote Rie, een papenvretende socialist die liberaal stemt en erin slaagt om als klompenmaker een klein bedrijfje op te bouwen, dat na de Eerste Wereldoorlog echter in de problemen komt. Verder wordt onder meer ingegaan op Grote Ries drankzucht en zijn moeilijke relatie met zijn vrouw Pharaïlde, die op de werkplek van haar man een 'café' uitbaatte. Intussen doet Wilfried-Arthur het goed op school en werkt hij vóór de schooluren in het bedrijf van zijn vader. Uiteindelijk eist die dat hij de stiel verder zet, hoewel er duidelijk geen toekomst meer in zit. Het verhaal eindigt wanneer Wilfried-Arthur in 1935 zijn diploma van klompenmaker haalt, en kan beginnen aan zijn eigen, nog armoediger bestaan. Van Daele is zeker een knappe verteller, maar de vele anekdot…Read more