Magazine article
Dutch

Wandtapijten in het Museum Kunst & Geschiedenis

Ingrid De Meuter (author)

Wandtapijten in het Museum Kunst & Geschiedenis

Ingrid De Meuter (author)
In magazine
Openbaar kunstbezit in Vlaanderen, Jrg. 58 (2020) nr. 3, middenkatern (40 p.)
Title
Wandtapijten in het Museum Kunst & Geschiedenis
Author
Ingrid De Meuter
Language
Dutch