Book
Dutch

De vergelding : een dorp in tijden van oorlog

Jan Brokken (author)
+1
De vergelding : een dorp in tijden van oorlog
×
De vergelding : een dorp in tijden van oorlog De vergelding : een dorp in tijden van oorlog

De vergelding : een dorp in tijden van oorlog

Title
De vergelding : een dorp in tijden van oorlog
Author
Jan Brokken
Language
Dutch
Edition
7de herz. dr.
Publisher
Amsterdam: Atlas Contact, 2013
382 p.
ISBN
9789045022710 (paperback)

Reviews

Na het verschijnen van zijn autobiografische roman Mijn kleine waanzin (2004) ontving Jan Brokken van enkele voormalige verzetslieden vertrouwelijke rapporten die een breder licht wierpen op de oorlogsjaren in Rhoon, het dorp waar de auteur geboren werd en een groot deel van zijn jeugd doorbracht. Dit was voor hem de aanzet voor een speurtocht naar de gebeurtenissen die op 10 oktober 1944 plaatsvonden en de regelrechte
aanleiding vormden voor wat hij zelf omschrijft als een ‘oorlogsmisdaad’. Brokken kon voor zijn onderzoek gebruik maken van het dossier dat Bert G. Euser tussen 2005 en 2012 samenstelde rond de zaak. Zelf probeerde Brokken ook met zoveel mogelijk betrokkenen in gesprek te gaan, om zich op die manier een beeld te vormen van wat die bewuste avond werkelijk voorgevallen is. Enkele keren wijst hij erop hoe ver hij daarin is gegaan: ‘Mijn dossier besloeg inclusief de processtukken vierduizend pagina’s. Het aantal vraaggesprekken met nabestaanden en vroegere buurt…Read more
Rhoon, geboortedorp van Jan Brokken onder de rook van Rotterdam, was op 10 oktober 1944 het toneel van een verzetsdaad óf een sabotagedaad tegen een paar Rhoonse vrouwen die aanpapten met de Duitse bezetter. Wie legde de onder stroom staande elektriciteitsdraad over de weg, waardoor een Duitse soldaat gedood werd en Rhoon moest lijden onder executies en razzia's? Het is een vraag die Rhoon (het toneel van Brokkens romans 'De provincie' en 'Mijn kleine waanzin'*) tot ver voorbij de Tweede Wereldoorlog bezig hield. Brokkens nauwgezette en niet vooringenomen reconstructie van 10 oktober 1944 brengt op zich niet veel nieuws aan het licht. Hij laat een genuanceerd beeld zien van het verzet. Bovendien toont hij aan dat collaboratie niet altijd is wat het lijkt. Maar Brokken' beeld van Rhoon in de Tweede Wereldoorlog is messcherp. Zeer lezenswaardig historisch verslag van de menselijke kanten van fout en goed! Kleine druk.

Catastrofe op de dijk

 Tot Bevrijdingsdag bespreekt Letter&Geest wekelijks een oorlogsklassieker. In februari: het verzet. Vandaag 'De vergelding' van Jan Brokken.

 

Toen Jan Brokken opgroeide in een naoorlogs domineesgezin in Rhoon, was Mees Wagenmeester daar kind aan huis. Een vrolijke jongen en hartsvriend van Jans oudere broer Bert. Hooguit een ongemakkelijke blik op Dodenherdenking verried dat Mees als peuter zijn vader en oudste broer verloren had bij een gruwelijke vergeldingsactie op 11 oktober 1944. Na de executie werd het huis van de familie en de hele huisraad op twee dekens na door de Duitsers in brand gestoken. Er werd nooit over gesproken.

Brokken had in die jaren waarschijnlijk niet kunnen vermoeden dat de hele toedracht van de dood van vader en zoon Wagenmeester, samen met vijf andere Rhoonse mannen, ooit nog eens uit zijn eigen pen zou vloeien. Maar met het dikke dossier van 185 getuigenverslagen dat hij ontving van historicus Bert Euser, kreeg hij ineens goud in handen. Al die verslagen hadden betrekking op één catastrofe: de dodelijke stroomstoot die een jonge Duitse soldaat na spertijd kreeg van een losh…Read more