Book
Dutch

Hoe kijken joden, christenen en moslims naar elkaar? : een delicate driehoeksverhouding

Jan Van Eycken (author)
+1
Hoe kijken joden, christenen en moslims naar elkaar? : een delicate driehoeksverhouding
×
Hoe kijken joden, christenen en moslims naar elkaar? : een delicate driehoeksverhouding Hoe kijken joden, christenen en moslims naar elkaar? : een delicate driehoeksverhouding

Hoe kijken joden, christenen en moslims naar elkaar? : een delicate driehoeksverhouding

Verkenning van de religieuze, maatschappelijke en culturele tegenstellingen en overeenkomsten tussen de drie abrahamitische godsdiensten.
Title
Hoe kijken joden, christenen en moslims naar elkaar? : een delicate driehoeksverhouding
Author
Jan Van Eycken
Language
Dutch
Publisher
Leuven: Davidsfonds Uitgeverij, 2017
222 p.
ISBN
9789059088719 (paperback)

Reviews

De auteur noemt deze studie zelf 'een delicate driehoeksverhouding'. Hij werkt zijn vraagstelling hoe joden, christenen en islamieten over elkaar denken nauwgezet uit. Hij begint met een uitvoerige beschouwing over het christendom. Daarbij staat het rooms-katholicisme centraal, al besteedt de auteur ook enige aandacht aan protestantisme en daarin met name de evangelische kerken. Hoofdstuk 1.1, waarin onder andere het evangelie naar Johannes, de vervangingstheorie en exclusivisme tegenover inclusivisme aan de orde komen, is uitermate informatief. Daarna volgt een historische beschrijving van opvattingen. Vervolgens komt het jodendom aan de orde. Aangezien daarin weinig sprake is van leerstelligheden, is het beeld minder duidelijk. Tot slot beschrijft de auteur de ideeën binnen de islam. Veel aandacht krijgen de positieve standpunten ten aanzien van de andere twee abrahamitische godsdiensten. De huidige, extreem onverdraagzame opvattingen krijgen ook aandacht evenals de terechtwijzingen…Read more