De verwikkelingen rondom de familie Bennet waarin vijf huwbare dochters in het 19e-eeuwse Engeland aan de man moeten worden gebracht. Vanaf ca. 16 jaar.
Title
Pride and prejudice
Author
Jane Austen
Adapter
Janet Borsbey Ruth Swan
Illustrator
Giovanni Da Re
Language
English
Edition
1
Publisher
Recanati: Eli, 2009
127 p. : ill. + cd
Note
Geannoteerde en vereenvoudigde uitgave 1000 kernwoorden
ISBN
9788853605047 (paperback)

Reviews

Deeltje uit een reeks uitgaven voor middelbare scholieren, waarin bekende Engelse en Amerikaanse romans en verhalen in sterk vereenvoudigde en bekorte vorm en in royale letter worden gepresenteerd, voorzien van beknopte informatie over de auteur, illustraties, aanwijzingen en opgaven en met een aantrekkelijk omslag. Hier het bekende verhaal over de zusjes Bennett, dat zich afspeelt aan het einde van de 18e eeuw. Vader en moeder Bennett proberen hun dochters aan de man te brengen. Met cd's waarop het verhaal wordt voorgelezen en eenvoudige zwart-witillustraties. Niveau: bovenbouw (2500 woorden). Vanaf ca. 16 jaar.

About Jane Austen

Jane Austen (; 16 December 1775 – 18 July 1817) was an English novelist known primarily for her six major novels, which interpret, critique and comment upon the British landed gentry at the end of the 18th century. Austen's plots often explore the dependence of women on marriage in the pursuit of favourable social standing and economic security. Her works critique the novels of sensibility of the second half of the 18th century and are part of the transition to 19th-century literary realism. Her use of biting irony, along with her realism, humour, and social commentary, have long earned her acclaim among critics, scholars, and popular audiences alike.

With the publication of Sense and Sensibility (1811), Pride and Prejudice (1813), Mansfield Park (1814) and Emma (1816), she achieved success as a published writer. She wrote two other novels, Northanger Abbey a…Read more on Wikipedia