Book
Dutch

Fast Food Fatwa's : over islam, moderniteit en geweld

Jonas Slaats (author)

Fast Food Fatwa's : over islam, moderniteit en geweld

Geloven in God is niet wat geweld veroorzaakt, wel zichzelf God wanen.
In de hedendaagse debatten rond de plaats van religie in onze moderne wereld, staat de islam vandaag centraal.
In Fast Food fatwa's legt Jonas Slaats een aantal verbanden die zelden gelegd worden maar die noodzakelijk zijn voor een bredere kijk op de hedendaagse spanningen. Een boek over salafi's en petro-islam, ove
Extra subject
Informatieve werken
Title
Fast Food Fatwa's : over islam, moderniteit en geweld
Author
Jonas Slaats
Language
Dutch
Publisher
Leuven: Davidsfonds Uitgeverij, 2017
311 p. : ill.
ISBN
9789059088542 (paperback)

Reviews

Een enorme hoeveelheid informatie wordt geboden en inzicht gegeven in de verschillende aspecten van hedendaagse vormen van agressie; de ‘vijandige' beeldvorming in de media over de islam. De auteur probeert de verhouding tussen moderniteit en religie in kaart te brengen, van waaruit de verspreiding van salafisme en 'petro-islam' wordt bekeken. Hij gebruikt oorspronkelijke uitdrukkingen als 'money-thëisme', 'fastfood fatwa's' en 'monoculturen van de geest'. Hij spreekt zelf van een meanderen tussen theologische, spirituele concepten enerzijds en antropologische voorbeelden anderzijds. Er zijn een uitgebreid notenapparaat en bibliografie waarbij ook het aantal verwijzingen opvalt naar teksten die op het internet te vinden zijn. Het leest misschien niet vlot, maar ’t boek is wel leerzaam en inzicht gevend.