Op de vleugels van de draak : reizen tussen Afrika en China

Lieve Joris (author)

Op de vleugels van de draak : reizen tussen Afrika en China

Genre:
Title
Op de vleugels van de draak : reizen tussen Afrika en China
Author
Lieve Joris
Language
Dutch
Edition
2
Publisher
Amsterdam: Augustus, 2013
317 p. : krt.
ISBN
9789045024615 (paperback)

Other formats:

Reviews

Afro-Chinese impressies

In Op de vleugels van de draak zoomt reisschrijfster Lieve Joris in op de relaties tussen Chinese en Afrikaanse burgers.

Het valt niet te ontkennen dat de Afrikaspecialiste een boeiend onderwerp koos voor haar twaalfde boek, Op de vleugels van de draak, reizen tussen Afrika en China. Immers, de politieke en economische impact van China op het Afrikaanse continent is een van de belangrijkste geopolitieke vraagstukken van het begin van de 21ste eeuw. Door de miljardeninvesteringen in de ontginning van aardolie en mineralen alsook via de toevloed van duizenden handelaars, arbeiders en goedkope consumentengoederen, wordt niet alleen de realiteit ter plaatse geherdefinieerd, ook de relaties van de Afrikaanse landen met de internationale gemeenschap komen in een nieuw daglicht te staan. Er rijzen tal van vragen, evengoed met betrekking tot samenwerkingsmodaliteiten en mensenrechtenkwesties als in socio-economische zin. En bovenal valt af te wachten wat dit alles betekent voor de modale burger in pakweg Zambia, Angola of Congo.

Lieve Joris heeft duizenden kilometers afgelegd. Ze sloeg de Afrikaanse e…Read more

Op de vleugels van een schrijfster

De Europese beschaving krijgt stevige concurrentie van China en zelfs Afrika. Als je dat niet gelooft, lees dan 'Op de vleugels van de draak', zegt Jan Goossens. In het verhaal van doodgewone mensen wordt de globalisering van de wereld concreet.

Schrijfster Lieve Joris heeft een nieuw boek uit en daarvoor reisde ze bijna de aardbol rond. Haar halve leven lang al vertelt ze ons verrassende verhalen vanop plekken die zich doorgaans enkel in miserabilistische termen aan ons manifesteren: Syrië, Mali of Congo.

In Op de vleugels van de draak bericht ze over haar meest recente omzwervingen, die alweer vele jaren in beslag namen: van Dubai naar de Zuid-Chinese stad Guangzhou, zo naar Peking en half China door, om uiteindelijk in Zuid-Afrika en Mali te belanden, op het haar zo vertrouwde Afrikaanse continent.

Die reisroute was niet willekeurig gekozen, wel ging het om een doelbewust uitgestippeld traject: Joris trad in de voetsporen van honderdduizenden of wellicht miljoenen Afrikaanse handelaars en zakenlui voor haar. In het voorbije anderhalve decennium verlegden zij hun actieterrein steeds nadrukkelijker van Europa naar de Golfstaten en China.

In Dubai, Guangzhou en tal van kleinere Chinese steden vullen ze sa…Read more

Onder Chinafrikaanse commerçanten

Lieve Joris reisde voor haar nieuwe boek kleine Afrikaanse en Chinese commerçanten achterna die in elkaars territorium handel drijven. 'De Chinezen hebben de industrialisering in Afrika gedemocratiseerd.'

Lieve Joris (60), bekend van bekroonde reisverhalen over Afrika en de Arabische wereld, besefte enkele jaren geleden dat ze nood had aan een frisse blik op Afrika. 'Ik zat al lang in Congo, van 1997 tot 2004. Op de duur besloop me het gevoel dat ik in kringetjes draaide.' En dus pendelde de Vlaamse schrijfster drieënhalf jaar duizenden kilometers tussen Afrika en China, en probeerde ze de vinger te leggen op de minder belichte maar wervelende onderkant van een van de opwindendste geopolitieke evoluties van de 21ste eeuw: de veranderende relatie tussen China en Afrika.

Joris reisde kleine Chinese handelaars achterna die in het zog van de grote concerns massaal neerstrijken in Afrika. Ze kopen er grond en poten winkeltjes neer in dorpen waar zelfs geen elektriciteit is. Ze vragen een visum aan en beloven plechtig te investeren. Al gebeurt het al eens dat ze in plaats van een assemblagefabriek om telefoons te bouwen, doodleuk telefoons invoeren. 'Het is een omwenteling voor Afr…Read more

Met ‘De beweging oostwaarts’, de titel van het openingshoofdstuk, geeft Lieve Joris meteen de essentie van haar nieuwe boek aan: in Op de vleugels van de draak richt zij haar blik op China en de manier waarop de invloedssfeer van het land gestaag aan uitbreiding toe is. In de lijn van haar eerder verschenen boeken, waarin zij Afrika, en in de eerste plaats dan Congo, centraal stelde, is zij er niet op uit via ingewikkelde denkpistes en grafieken en officiële stukken de evolutie binnen het Aziatische werelddeel te analyseren, maar laat ze de lezer aan de hand van het relaas van een aantal ontmoetingen met betrokkenen zelf tot een besluit komen. Vertrekkend vanuit Dubai leidt haar tocht dit keer naar China, waar ze zich specifiek toelegt op de aanwezigheid van Afrikanen in onder meer Guangzhou, Beijing, Shanghai en Jinhua. Onvermoeibaar peilt ze naar de motieven waarom Afrikanen er verblijven en hoe die er bijvoorbeeld al wat hun van pas kan komen in hun land van herkomst op de k…Read more
De Vlaamse publiciste Lieve Joris heeft al heel wat reisverhalen op haar naam staan, die merendeels over Afrika gaan. Deze publicatie bundelt tien verhalen van reizen tussen Afrika en Azië, in het bijzonder tussen China en Afrikaanse landen als Congo en Zuid-Afrika. Het eerste verhaal speelt zich echter af in Dubai, waar Congolezen inkopen doen voor hun winkel thuis. De meeste verhalen zijn in China gesitueerd, in de steden Guangzhou, Beijing, Shanghai en Jinhua. Zo vliegt de Malinese koopman drie keer per jaar naar Guangzhou om daar handel te drijven. En een Chinese kunsthistoricus verkoopt horloges op de straten in Zuid-Afrika. Joris vertelt van binnenuit over de Afrikanen en Chinezen die ze ontmoet. Zo krijgt men een goed beeld van hoe men in een andere samenleving zaken doet en wat de psychologische gevolgen zijn van de ontmoeting met andere culturen. Bijzonder is dat het nu eens niet over westerse mensen en hun relatie met de zgn. tweede en derde wereld gaat, maar om de ontmoetin…Read more

About Lieve Joris

CC BY-SA 4.0 - Image by Ruud Hendrickx

Lieve Joris (born 1953) is a Belgian non-fiction writer on the Middle East, Eastern Europe and Africa.

Early life and education

Joris was born in Belgium. After a year of studying psychology in Leuven and two years in the United States, working as an au pair and exploring the country, Joris settled in the Netherlands where she studied journalism at the School of Journalism in Utrecht. She worked for several Dutch newspapers and magazines and debuted as a writer with De Golf (The Gulf, 1986).

In 1985 she travelled to the former Belgian colony of Congo, where her great-uncle had been a missionary. Congo became a recurring theme in her work, leading successively to Terug naar Congo (Back to the Congo, 1987), Dans van de luipaard (The Leopard’s Dance, 2001), Het uur van de rebellen (The Rebels' Hour, 2006) and De hoogvlaktes (The High Plains, 2008). The Rebels' Hour was…Read more on Wikipedia