Een familiegeschiedenis : grotendeels verzonnen en danig opgesmukt

Louis Van Dievel (author), Rita Jaenen (narrator)
De familiegeschiedenis van de Vlaamse schrijver (1953- ) vanaf 1600.
Extra subject
LUI, BIO, HIS
Title
Een familiegeschiedenis : grotendeels verzonnen en danig opgesmukt
Author
Louis Van Dievel
Narrator
Rita Jaenen  (inlezer)
Language
Dutch
Distributor
Brussel: Luisterpunt, 2008
1 cd
Playing time
10:12:56
Note
Stem: Vrouw Vlaamse stem

Other formats:

Reviews

De Vlaamse schrijver (1953) heeft zijn eigen familiegeschiedenis vanaf ongeveer 1600 beschreven aan de hand van een stamboom die hij omkleedt met deels verzonnen gebeurtenissen, die echter op knappe wijze vervlochten zijn met de geschiedenis en de ontwikkeling van Vlaanderen. Van Dievel slaagt erin die geschiedeis dichtbij en klein te maken zonder het perspectief van de 'grote' geschiedenis te veronachtzamen. De (al dan niet verzonnen) feiten schetsen de geschiedenis van alledag, van het gewone volk, dat nauwelijks rechten had of meetelde. Door zijn beeldende en toegankelijke manier van schrijven beleef je het bijna mee. Door feiten hier op een natuurlijke wijze te mengen met fictie, krijgt het boek de allure van geschiedschrijving, al houdt Van Dievel de lezer met regelmatige terzijdes bij de les: het is maar een verhaal. Maar dan wel een erg goed verhaal. Zijn eerdere werk 'De pruimelaarstraat'* was ook een schets van het Vlaamse leven, toen van een straat rond een zedenincident. Hi…Read more