Book
Dutch

Het verborgen Lourdes : occulte broederschappen, de verzwegen verschijningen en het geheim van Rennes-le-Chäteau

Ludo Noens (author)
+1
Het verborgen Lourdes : occulte broederschappen, de verzwegen verschijningen en het geheim van Rennes-le-Chäteau
×
Het verborgen Lourdes : occulte broederschappen, de verzwegen verschijningen en het geheim van Rennes-le-Chäteau Het verborgen Lourdes : occulte broederschappen, de verzwegen verschijningen en het geheim van Rennes-le-Chäteau

Het verborgen Lourdes : occulte broederschappen, de verzwegen verschijningen en het geheim van Rennes-le-Chäteau

Title
Het verborgen Lourdes : occulte broederschappen, de verzwegen verschijningen en het geheim van Rennes-le-Chäteau
Author
Ludo Noens
Language
Dutch
Publisher
Rijswijk: Elmar, 2006
206 p. : ill.
ISBN
90-389-1687-6

Reviews

De verschijningen van Maria aan Bernadette in Lourdes in 1858 waren in wezen manifestaties van natuurgeesten, georganiseerd door leden van extreem nationalistische rooms-katholieke rozenkruisersorden, gespecialiseerd in het oproepen van geestverschijningen. Deze op het eerste gezicht onzinnig lijkende veronderstelling wordt door de auteur helder toegelicht. Hij schetst op deskundige wijze de wereld van de Franse christelijke rozenkruisers en hun magische praktijken. Een interessant historisch overzicht. De auteur slaagt er echter absoluut niet in de bovengenoemde stelling te bewijzen. Het blijft erg hypothetisch en suggestief ("zou het misschien kunnen zijn…"), enig bewijs is niet te vinden, zelfs niet iets dat op enigerlei wijze erop zou kunnen lijken. Hij maakt ook niet duidelijk hoe het in concreto eventueel gegaan zou kunnen zijn. Een leuk en interessant boek, met daarin een voortreffelijke schets van een wereld die slechts weinigen bekend is, nl. die van de Franse magische rozenk…Read more