Book
Dutch

De Belgen en hun eigenzinnige koning

Marc Platel (author)

De Belgen en hun eigenzinnige koning

Door middel van (historische) beschouwingen en een analyse van de grondwetsartikelen over de monarchie maakt de auteur duidelijk dat er een taboe rust op discussies over de monarchie in Belgie͏̈.
Title
De Belgen en hun eigenzinnige koning
Author
Marc Platel
Language
Dutch
Publisher
Antwerpen: Houtekiet, 2002
182 p.
ISBN
90-5240-643-X

Reviews

Marc Platel (geb. 1941), ex-Wetstraatjournalist van de BRT, ex-hoofdredacteur van 'Het Belang van Limburg' en actueel hoofd van de studiedienst van de NV-A, publiceert een vlot geschreven, interessant, deskundig en beheerst essay over de politieke macht van het Belgische koningshuis. Platel is een van onze weinige politieke waarnemers die voluit aandacht schenkt aan dat delicate onderwerp. Reeds in 1981 bracht hij een ongewoon scherpe 'Actueel'-bijdrage op de BRT-radio over de toenemende invloed van koning Boudewijn. Het uitgangspunt is bekend: volgens de Grondwet is de politieke macht van onze koning uiterst beperkt, maar de facto reikt ze heel wat verder. Alle politici beseffen dat, maar de meesten handelen uit lijfsbehoud en zijn te laf om dat aan de kaak te stellen. Het grote publiek bleef tot nu toe grotendeels koningsgezind, maar volgens Platel is dat langzaam aan het veranderen: "Zeker aan Vlaamse kant merkt men dat 'de monarchie' steeds minder dat geheiligde, onaantastbare geg…Read more
Hoe gaan/gingen de Belgen met hun koningen om en vice versa. Dat staat centraal in deze kritische beschouwing van de voormalig politiek-journalist Marc Platel, tegenwoordig verbonden aan de studiedienst van de Vlaamse NV-A - een recente afsplitsing van de Volksunie die de afschaffing van de monarchie in het programma heeft. Platel geeft in feite een (historische) onderbouwing van dat republikeinse standpunt. Hij hekelt het taboe op de discussie(s) over de monarchie. In het eerste deel van het boek beschrijft hij eerst de manier waarop in verleden en heden vorsten en Belgen (of liever: Vlamingen en Walen) met elkaar omgingen, en vervolgens de wijze waarop de monarchie in de Grondwet is verankerd (en de zin en onzin van de betreffende wetsartikelen). Hoewel de opbouw van en binnen de hoofdstukken en de bijgevoegde literatuurverantwoording niet altijd even helder is, is de teneur van het geschrevene duidelijk. Al moet worden toegevoegd dat Platel met zijn vlotte pen veel bekend veronder…Read more