Book
Dutch
De wereld is danig veranderd door nieuwe biotechnologie.
Title
Next
Author
Michael Crichton
Language
Dutch
Original language
English
Original title
Next
Publisher
Amsterdam: Luitingh, 2007
416 p.
ISBN
9789024521708

Reviews

Het was al een tijd wachten op een boek dat de problemen rond stamcellen, genetische manipulatie, biotechnologie, GGO's en aanverwanten aanpakte. Bij dezen is dat tekort aangevuld. Het boek werd afgeleverd door de auteur van >Jurassic Park. Indertijd had dit boek, en zeker de film die er op gebaseerd was, tot gevolg dat velen geloofden aan de mogelijkheden om de reuzensauriërs weer tot leven te brengen. Met het voorliggende boek zal dit wel niet anders worden.

In een kleine honderd korte hoofdstukken worden een aantal verhaallijnen door elkaar geweven. We krijgen daarbij sprekende apen, een rekenende papegaai, lichtgevende lederschildpadden en meer van dat fraais voorgeschoteld, allemaal producten van gefriemel met genen. Tussendoor worden ook krantenartikels, "wetenschappelijke" verslagen en voordrachten geserveerd, die echter meestal weinig ter zake doen. Eén verhaallijn brengt echter wel spanning in het boek, nl. dat van een moeder die met haar kind uit de handen prob…Read more
Biotechnologie kan sciencefiction werkelijkheid laten worden. In dit boek is niet een verhaallijn, maar speelt het verhaal zich langs verschillende lijnen af. Een van de lijnen is bijvoorbeeld het gebruiken van lichaamsweefsel van een man, zonder dat hij toestemming daarvoor heeft geven. Hij verliest er een rechtzaak over. Wat is nog van jezelf tegenwoordig? Een ander is het bestaan van een sprekende aap. De mens is maar enkele genen verschillend ten opzichte van de mensaap. Het centrale thema van het boek is dan ook gentechnologie: wat houdt het in, wat kan er nu en in de toekomst. Michael Chrichton, wereldberoemd door de romans 'Jurassic Park', 'State of fear' en de tv-serie 'ER', geeft een beeld van een 'nieuwe wereld' waarin gentechnologie centraal staat. Hij vermengt fictie met feiten uit de wetenschap van vandaag. Dat resulteert in een roman die behalve amuseert ook aan het denken zet. Wat moet je vinden van bedrijven die een patent hebben op een gen? Hoever kun je de wereld naa…Read more

About Michael Crichton

CC BY-SA 3.0 - Image by Jon Chase photo/Harvard News Office

John Michael Crichton (; October 23, 1942 – November 4, 2008) was an American author and filmmaker. His books have sold over 200 million copies worldwide, and over a dozen have been adapted into films. His literary works are usually within the science fiction, techno-thriller, and medical fiction genres, and heavily feature technology. His novels often explore technology and failures of human interaction with it, especially resulting in catastrophes with biotechnology. Many of his novels have medical or scientific underpinnings, reflecting his medical training and scientific background.

Crichton received an M.D. from Harvard Medical School in 1969 but did not practice medicine, choosing to focus on his writing instead. Initially writing under a pseudonym, he eventually wrote 26 novels, including The Andromeda Strain (1969), The Terminal Man (1972), The Great Train Robbery (1975), Congo (1980), …Read more on Wikipedia