Book
Dutch

Spik en Spek in bad

Moniek Vermeulen (author), Frieda Van Raevels (illustrator), Marc De Bel (other)
Spik heeft een jurk. De jurk is mooi wit. Spek springt in een plas. Nu is de jurk vies! AVI-M3. Vanaf ca. 6 jaar.
Subject
Bad
Reading level
AVI 2, AVI M3
Title
Spik en Spek in bad / Moniek Vermeulen ; tek. Frieda Van Raevels ; naar een idee van Marc de Bel
Author
Moniek Vermeulen
Illustrator
Frieda Van Raevels
Other
Marc De Bel
Language
Dutch
Publisher
Sint-Niklaas: Abimo, 2008
33 p. : ill.
ISBN
9789059324596

Reviews

Deze kleurrijke leesbox bevat zes avonturen over de muis Spik en de rat Spek. De boekjes zijn geschikt voor beginnende lezers (leesniveau AVI 2), en kunnen elk apart gelezen worden. Op de eerste pagina worden naast de twee hoofdpersonages ook telkens vriendjes voorgesteld, hoewel die niet allemaal in elk verhaal meespelen. Spik en Spek zijn creaties van Marc de Bel. De verhalen uit deze box werden echter geschreven door resp. Heidi Smits en Moniek Vermeulen. Zij zorgden ook voor een verwerking van het verhaal in spelvorm achteraan in elk boekje. Deze pagina's kunnen gebruikt worden als test voor eerste lezertjes, om te zien of ze het verhaal wel goed begrepen hebben. De opdrachtjes zijn o.a. toegespitst op het herkennen van de volgorde en de verhaalinhoud. Verder zijn er vragen die peilen naar 'waar of niet waar', 'wie', en moeten de lezers op zoek gaan naar enkele fouten. Doordat in elk boekje dezelfde volgorde wordt gehanteerd, is de opzet erg duidelijk voor de lezer. Uiteraard hang…Read more
Spik heeft een nieuwe witte jurk. Spek maakt hem vies als hij in de modder springt. Ze gaan samen in bad om Spik en de jurk te wassen. Eenvoudig verhaal op AVI-M3 niveau, als deel van een leesserie over Spik en Spek* voor groep 3, gebaseerd op twee wezens gecreëerd door Marc de Bel. Korte, soms gekunstelde zinnen, zonder hoofdletters, met alleen eenlettergrepige woorden en een enkel tweelettergrepig woord. De tekst staat steeds op de ene pagina (met soms een kleine tekening); de naastliggende pagina’s worden helemaal in beslag genomen door illustraties in fletse kleuren, die weinig details geven en daardoor aan de tekst geen extra dimensie toevoegen. Op de eerste pagina worden alle personages uit de serie voorgesteld, terwijl in dit verhaal alleen Spik en Spek voorkomen. Achter in het boek drie pagina’s met verwerkingsopdrachten en vragen. Er zijn wel betere eerste leesboekjes op de markt. Vanaf ca. 6 jaar.

Suggestions