Book
Dutch

Wie ben ik ?

Oscar Brenifier (author), Aurélien Débat (illustrator), Kolet Janssen (adapter)
Aan de hand van vragen over o.a. uiterlijk, vrijheid en ouders word je aangezet om over (de zin van) het leven na te denken. Met gekleurde tekeningen. Onder begeleiding vanaf ca. 7 tot 12 jaar.
Title
Wie ben ik ? / Oscar Brenifier ; ill. Aurélien Débat ; bew. Kolet Janssen
Author
Oscar Brenifier
Illustrator
Aurélien Débat
Adapter
Kolet Janssen
Language
Dutch
Original language
French
Original title
Moi, c'est quoi?
Publisher
Leuven: Davidsfonds/Infodok, 2006
[96] p. : ill.
ISBN
90-76830-71-1

Reviews

Van de Franstalige Canadese filosoof Oscar Brenifier wordt de reeks 'PhiloZenfants' naar het Nederlands vertaald. De Leeswelp besteedde reeds aandacht aan de deeltjes Wat voel ik?, Waarom leef ik? en Wat is goed, wat is kwaad? (nog niet vertaald is Savoir, c'est quoi?). De twee nieuwe vertalingen werken volgens hetzelfde concept als de eerste boeken: de hoofdvraag wordt opgesplitst in zes thema's of 'grote vragen' die vanuit verschillende standpunten worden onderzocht via subvragen, tegenkantingen en een afrondende beschouwing van de auteur. Die spitse tegenkantingen dagen al te gemakkelijke antwoorden uit en trekken de discussie open. De veronderstelde liefde tussen ouders en kinderen wordt bv. bestookt met de vragen: "twijfel je nooit aan hun liefde? Hou je alleen van mensen die ook van jou houden? Hou jij op dezelfde manier van je ouders als je ouders van jou?" Die openheid van de discussie wordt wel een beetje gesloten in de afrondende beschouwin…Read more
In dit deel in de reeks "Filosofie voor kids" wordt het vraagstuk 'wie ben ik?' behandeld. Dit gebeurt aan de hand van thema’s als 'ouders' en 'uiterlijk' en 'vrijheid', die snel op te zoeken zijn door de handige gekleurde tabs. Elk thema wordt behandeld d.m.v. een vraag, zoals: "Vind je het leuk om groot te worden?". Hierop worden verschillende antwoorden gegeven, met telkens een kanttekening in de vorm van een 'ja, maar'. Dit zorgt ervoor dat een vraagstuk van vele, soms onverwachte kanten wordt bekeken, hetgeen aanzet tot denken. Elk hoofdstuk heeft een resuméachtig slot dat, ten behoeve van (zelf)reflectie, -respect en/of -acceptatie, enige vooronderstellingen en adviezen aanreikt, waarbij toelichting niet altijd overbodig zal zijn. Helaas ontbreekt een handleiding over de kunst van het filosoferen, waardoor het niet zo duidelijk wordt hoe je het boek kunt gebruiken. De hilarische cartoonachtige gekleurde tekeningen maken wel wat goed: ze zijn zeer beeldend en zetten aan tot denke…Read more

Wie ben ik?

Filosofie voor kids' is een reeks boekjes die een eerste kennismaking vormen met filosofie. Ze gaan over een aantal belangrijke levensvragen en proberen op een zeer eenvoudige manier kinderen te prikkelen om na te denken over het bestaan, een eigen mening te vormen en verder te kijken dan hun neus lang is. Kinderen hebben een heleboel vragen over zichzelf, het leven, gebeurtenissen en de wereld in hun hoofd en kunnen opvoeders behoorlijk dol maken als ze ze ook allemaal stellen. Want niet op elke vraag is een antwoord. Deze boekjes willen de antwoorden niet voorkauwen, maar bieden een soort leermiddel en vooral een stimulans in de zoektocht van volwassenen samen met kinderen naar gepaste antwoorden. Door middel van een spel van vraag en antwoord wordt er een aanleiding gegeven tot nadenken, gespreksstof wordt aangeboden en discussie uitgelokt. Elk boekje rond een bepaald thema is opgedeeld in een zestal hoofdstukken. In elk hoofdstuk komt dan een vraag aan bod die verband houdt met he…Read more