Magazine article
Dutch

Jules Schmalzigaug : een futurist van het eerste uur

Rik Sauwen (author)

Jules Schmalzigaug : een futurist van het eerste uur

Rik Sauwen (author)
In magazine
Openbaar kunstbezit in Vlaanderen, Jrg. 54 (2016) nr. 5, p. 8-13
Title
Jules Schmalzigaug : een futurist van het eerste uur
Author
Rik Sauwen
Language
Dutch
Note
Publicatie naar aanleiding van de tentoonstelling 'Jules Schmalzigaug en het kookboek van het futurisme' te Oostende (Mu.Zee), 29 oktober-5 maart 2017