Book
Dutch

De strijd om Troje

Simone Kramer (adapter), Els Van Egeraat (illustrator)
Navertelling van een verhaal uit de Griekse Oudheid, waarin de Trojaanse prins Paris er met Helena, de vrouw van de Spartaanse koning Menelaos, vandoor gaat. Dat heeft het beleg van Troje tot gevolg. Met kleurenillustraties. Vanaf ca. 11 jaar.
Title
De strijd om Troje / verteld door Simone Kramer ; met ill. van Els van Egeraat
Adapter
Simone Kramer 1939-
Illustrator
Els Van Egeraat
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Ploegsma, 2004
183 p. : ill.
ISBN
90-216-1927-X

Reviews

De bekendste neerslag van het verhaal over de tien jaar durende strijd om Troje is Homeros’ Ilias, een lang episch gedicht waarin vooral wordt gefocust op de wrokkige Griekse held Achilleus. De dichter richtte zich tot lezers die bekend waren met het ingewikkelde kluwen aan mythische verhalen waarin goden, halfgoden en mensen het tegen elkaar opnemen in een epische strijd. Zijn vertelling beslaat maar een korte periode uit het lange verhaal en maakt gebruik van vooruit- en terugwijzingen om de rest van het verhaal op te roepen. Simone Kramer ontwart in De strijd om Troje voor haar lezers netjes alle draden en herstelt de chronologische volgorde van de gebeurtenissen. Ze laat het verhaal beginnen bij de oorzaak voor de oorlog: op een goddelijke bruiloft gooit de godin van de twist, boos omdat ze niet is uitgenodigd, een gouden appel op de tafel met het opschrift ‘voor de mooiste’. Het is deze gebeurtenis die tot onenigheid leidt tussen de aanwezige godinnen en lange tijd …Read more
De verhalen over het beleg van Troje zijn nog steeds even boeiend als in de tijd waarin ze zijn ontstaan. De bekendste bewerking is die van Homerus in de Ilias, maar daarin wordt slechts een gedeelte van het hele verhaal bezongen. In deze bewerking van de mythe voor kinderen wordt wel het hele verhaal verteld te beginnen met de gouden appel van Paris tot en met de verwoesting van Troje. De schrijfster heeft ook andere navertellingen van Griekse mythen gepubliceerd (o.a. 'De tocht van de argonauten' en 'Mensen, draken en dolfijnen'); zij heeft een vlotte stijl van schrijven. Het verhaal wordt vrij getrouw gevolgd, maar wel met weglatingen. Waarom de auteur Hectors vrouw Andromache niet in haar verhaal heeft opgenomen, is een raadsel. Bij de vlotte schrijfstijl sluiten de komische pentekeningen/aquarellen van Els van Egeraat aan. Hierdoor is het verhaal vooral spannend om te lezen en niet zo dramatisch meer als in de originele teksten. De weergave van de Griekse namen is volgens het Gri…Read more

De strijd om Troje en de terugkeer van de helden

In vijfendertig korte hoofdstukken vertelt Simone Kramer op luchtige toon over de Trojaanse oorlog. Ze begint de voorgeschiedenis met het huwelijk van Peleus en Thetis. Na de verwoesting van Troje volgt in deze derde druk ook de noodlottige terugkeer van de Griekse helden: Menelaos, Agamemnon, Diomedes, Idomeneus, Philoktetes, Odysseus en Kalchas. Voor deze verhalen haalde de schrijfster haar inspiratie uit de Posthomerica.
Zoals in de vorige drukken is de spelling consequent Grieks. De tekst is verlucht met speelse aquarellen door Els van Egeraat.

Suggestions