Book
Dutch

Alles over de monarchie : van Leopold I tot prinses Mathilde

Tim Trachet (author)

Alles over de monarchie : van Leopold I tot prinses Mathilde

Encyclopedisch overzicht van begrippen en personen betreffende de Belgische monarchie.
Extra subject
monarchie, vorstenhuizen, België
Title
Alles over de monarchie : van Leopold I tot prinses Mathilde
Author
Tim Trachet
Language
Dutch
Edition
1
Publisher
Antwerpen: Houtekiet, 2010
511 p. : ill.
ISBN
9789089241054 (hardback)

Reviews

Met Alles over de monarchie schreef Tim Trachet een toegankelijk naslagwerk waarin van A tot Z een veelheid aan thema’s wordt behandeld die van ver of nabij iets te maken hebben met de Belgische monarchie in het verleden en het heden. Lezers die zich verwachten aan pikante details over het privéleven van leden van de koninklijke familie, of die uitkijken naar het zoveelste kleurrijke fotoboek over de dynastie, kunnen zich best onthouden.
Trachet, journalist bij de VRT en auteur van onder andere Het drama van Abbeville (2009), benadert het onderwerp ‘monarchie’ als een verschijnsel dat rijk is aan deelaspecten, die hij in een ruime context plaatst. Zo gaat hij bijvoorbeeld dieper in op de oorsprong van titels als koning en prins, de manier waarop een troonopvolging plaatsvindt, de werking van het hof, en de militaire en religieuze positie van de monarch. Verder besteedt hij ook aandacht aan huwelijken, geboortes en begrafenissen, aan maîtresses en bastaarden, en aan …Read more
In dit naslagwerk behandelt de Vlaamse journalist Tim Trachet van a tot z een veelheid aan thema's in verband met de Belgische monarchie. De auteur benadert de monarchie als een veelzijdig verschijnsel dat rijk is aan deelaspecten, die hij in een ruime context plaatst. Zo gaat hij bijvoorbeeld in op de oorsprong van titels als koning en prins, de manier waarop een troonopvolging plaatsvindt, de werking van het hof, en de militaire en religieuze positie van de monarch. Verder wordt onder meer aandacht besteed aan huwelijken, geboortes en begrafenissen, maîtresses en bastaarden, en de rol van koningen en prinsen op cultureel gebied. Zonder voor of tegen de monarchie te pleiten, toont dit boek aan dat vorsten en vorstenhuizen een grote rol hebben gespeeld in de Belgische geschiedenis. Door de encyclopedische opzet is dit boek geschikt om vrij te doorbladeren of er iets in op te zoeken. Geen wetenschappelijke studie, maar een boek tot lering en vermaak van lezers die meer willen weten ove…Read more

About Tim Trachet

Tim Trachet (born 1958) is a Belgian writer, publicist, journalist and skeptic. He studied mathematics, astronomy and philosophy at the Vrije Universiteit Brussel and is a reporter at the VRT, where he produces history television documentaries.

Since its foundation in 1976, he was active in the working group Prometheus of the Vereniging voor Sterrenkunde (Society for Astronomy), that focused on the critical investigation of pseudoscience. This working group resulted in the foundation of SKEPP, of which he became the first chairman from 1990 to 1998. At present he is honorary chairman and general secretary of SKEPP. In 1990s and sometimes thereafter, Trachet frequently wrote for Skepter, the magazine of the Dutch skeptical organisation Stichting Skepsis. In 2000, its Flemish counterpart Wonder en is gheen wonder was founded, where he has since been member of the editorial staff and regularly publishes articles. Since 1988, he is also editorial board member…Read more on Wikipedia