Book
Dutch

Mathilde en de monnik

Vic De Donder (author)
Title
Mathilde en de monnik
Author
Vic De Donder
Language
Dutch
Publisher
Leuven: Davidsfonds, 2004
291 p.
Note
Vervolg op : Zonsverduistering boven Brugge
ISBN
90-6306-485-3

Reviews

Het was even wachten op het tweede deel van Vic de Donders epos over de vroeg 12e eeuw, maar het resultaat is het zeker waard. In Zonsverduistering boven Brugge lieten we Robrecht van Brugge, priester en raadsman van de Graaf van Vlaanderen achter in woelige en tragische omstandigheden. Karel de Goede was in maart van het jaar 1127 gruwelijk vermoord in de Sint-Donaaskerk in Brugge. De Franse koning Lodewijk VI, leenheer van Vlaanderen, had zijn rechterhand, de Normandiër Willem Clito, op de graventroon geholpen en hoewel de Vlamingen daar aanvankelijk genoegen mee namen, komt er bij aanvang van dit tweede deel verandering in wanneer Willem van Normandië, geruggesteund door de Franse koning, op hun eerder gemaakte beloften terugkomen en belastingen heffen die Vlaamse handelaars, door het teruglopen van de handel met Engeland, maar moeilijk kunnen betalen. Vooral in Gent morren de wolkoopmannen en er broeit opstand in de Vlaamse steden. Robrecht, kannunik en raadsman van Willem …Read more
In 1128 leiden opstanden in Brugge tot een burgeroorlog waarin graaf Willem van Vlaanderen wordt gedood. Eén van diens adviseurs is priester Robrecht die houdt van de jonge weduwe Mathilde. Even lijkt hij voor haar zijn roeping te gaan opgeven, maar in 1131 vertrekt hij met Bernardus naar Clairvaux, waar hij intreedt in de cisterciënzer orde. Mathilde wordt non in een Vlaams klooster. Eenmaal, als hij abt is van een klooster in Vlaanderen, ziet hij haar weer en voelt hoeveel hij nog van haar houdt. Als Bernardus in 1153 sterft, vraagt men Robrecht hem als abt van Clairvaux op te volgen. Hij voelt zich verplicht dit te accepteren, maar het ambt valt hem zwaar en in 1157 sterft hij. Het tweede deel van een dubbelroman volgend op Zonsverduistering boven Brugge*, het debuut van de Vlaamse journalist. De op historische feiten gebaseerde roman valt op door de kleurrijke, degelijke beschrijvingen van belangrijke fases in Robrechts leven. De verhaallijn is daaraan echter ondergeschikt, zodat …Read more