Book
Dutch

De beiaard en de dove man : roman

De beiaard en de dove man : roman

Hilarische kerstvertelling, waarin een tobberige en nog puberale zoon van 39 jaar zijn oude, dove vader eindelijk eens de waarheid wil zeggen.
Title
De beiaard en de dove man : roman / Walter Van den Broeck
Author
Walter van den Broeck 1941-
Language
Dutch
Edition
2
Publisher
Amsterdam: De Bezige Bij, 2004
205 p.
ISBN
90-234-1482-9 (paperback)

Reviews

In opstand tegen de tijd

Uit De Beiaard en de dove man, de nieuwe roman van Walter van den Broeck, spreekt de fascinatie van de schrijver voor het samenspel van omstandigheden dat ieder moment, iedere dag historisch en uniek maakt. Op elk ogenblik haakt alles onwrikbaar in elkaar, en daar is niet aan te ontkomen.
Slechte timing, daar heeft het mee te maken. Mensen die niet op elkaar afgestemd zijn, die elkaar te vroeg of te laat ontmoeten. In het theaterstuk Greenwich (1974) van Walter van den Broeck hangt er een aantal klokken tegen de muur in de huiskamer van de vrouw die als bijverdienste allerlei uurwerken repareert. Klokken die allemaal een ander uur aangeven. Haar man sakkert elke ochtend dat zijn ei niet lang genoeg of te lang gekookt heeft. Nooit exact drie minuten. Dan verschijnt, in hagelwit pak, met aparte maniertjes, als iemand van een andere wereld, Saturnino. (Saturnus was de Romeinse tegenhanger van Chronos - de tijd, de jongste van de Titanen, die tegen zijn vader Uranus in opstand kwam en hem castreerde.) Saturnino zet al de klokken gelijk en brengt de huisgenoten in overeenstemming met elkaar. In een aparte scène draagt hij een onzichtbare last en kreunt hij: "Vader!!! Ga van mijn rug af!!!" Dertig jaar later schrijft Walter van den Broeck een roman over de omstandigheden waa…Read more

De doden zijn niet helemaal dood

Het tirannieke gedrag en de selectieve doofheid van zijn vader irriteren de schrijver Walter van den Broeck mateloos. Dus besluit hij hem het ultieme kerstgeschenk te kopen: een hoorapparaat. Walters stroeve verhouding met zijn vader staat centraal in De dove man en de beiaard, een nieuw hoofdstuk in de familiesaga van stambewaarder Van den Broeck.

Interview

Hoe groter Europa wordt, hoe verweesder en ontheemder we ons voelen

In De beiaard en de dove man gaat Walter van den Broeck op zoek naar het ultieme kerstgeschenk voor zijn tirannieke, hardhorige vader: een hoorapparaat. Hij roept daarvoor de hulp in van Chico, vrouwengek en controleur van oren. Maar op het moment suprême laat Chico het afweten. Walters toorn zal verschrikkelijk zijn, want: ,,Wie te ver is gegaan, breng ik in mezelf ter dood en bedek ik met een dikke laag onverschilligheid, een granieten grafzerk gelijk.''

Woensdagochtend, 24 december 1980. De bijna veertigjarige schrijver Walter van den Broeck en zijn vijfenzeventigjarige vader Robert zitten in café De Beiaard op de Grote Markt van Turnhout te wachten op de komst van Guy Lanoye, alias Chico. De vlotte prater en charmeur Chico is een cafékennis van Walter. ,,Lange tijd kende ik hem alleen maar van gezicht. Ik zag hem een paar keer als dj aan het werk. De hele nacht werd hij omstuwd d…Read more

Nostalgisch en woedend, maar toch bescheiden

(tijd) - De jongste jaren waren voor Walter van den Broeck niet bepaald een glorieperiode. Zijn grote boek over de affaie-Dutroux verstikte pijnlijk pompeus in zijn eigen ambitie. En zijn vorige roman, 'Een lichtgevoelige jongen', bleek een slap verhaal over volwassen worden. Maar kijk, we zijn nu drie jaar later, Walter van den Broeck nadert de pensioengerechtigde leeftijd en zijn nieuwe boek, 'De beiaard en de dove man', blijkt totnogtoe warempel de beste Vlaamse roman van het najaar.

De hoogtepunten uit het oeuvre van Walter van den Broeck - in de eerste plaats 'Aantekeningen van een stambewaarder' en 'Brief aan Boudewijn' - zijn verplichte lectuur voor wie de Vlaamse letteren van de voorbije decennia wil doorgronden. Wie ze geconsumeerd heeft, kent de familie van den Broeck al door en door. Verbeeld door de ogen van de kleine Walter, desgewenst rondlopend aan de hand van onze toenmalige vorst, heeft de lezer de Cité in Olen leren appreciëren. Met in het brandpunt daarvan de oude…Read more

Ik geef de geschiedenis haar eigen plaats terug

Hij schreef al uitgebreid over de problematische relatie met zijn vader in Het beleg van Laken'. ,,Nu wil de zoon wraak nemen op wat de vader hem allemaal heeft aangedaan'', zegt Walter van den Broeck over zijn jongste autobiografische roman De Beiaard en de dove man'. We ontmoeten de schrijver op de enige plaats waar dit gesprek kan plaatsvinden, in café De Beiaard.

De Beiaard en de dove man speelt zich vooral af in café De Beiaard op de Turnhoutse Markt, waar de schrijver met zijn vader op 24 december 1980 - het jaar waarin hij definitief doorbreekt met Brief aan Boudewijn - iets gaat drinken terwijl zijn vrouw en zijn moeder winkelen. De schrijver wil zijn wat norse vader een origineel geschenk geven en daarvoor heeft hij de hulp van zijn vriend Chico nodig. De vader is doof aan het worden en wendt dat gebrek constant aan om naar god noch gebod te luisteren. Maar Chico daagt niet op. Waarom wordt pas op het einde duidelijk.

U brengt een hulde aan de stamkroeg en de drinkebroers, de ridders van de donkere tafel waarmee naar hartelust geouwehoerd kan worden. Walter van den Broeck: ,,Café de Beiaard is de enige kroeg in Turnhout - een stad waar ik eigenlijk ook een vreemdeling ben - waar ik ben blijven komen. Het lijkt wel een kroeg uit een film van David Lynch, zei iemand ooit tegen mij, met een bont allegaartje aan gasten en allerl…Read more

24 december 1980: Walter van den Broeck, die in De Beiaard en de dove man als vertellende ikfiguur optreedt, heeft zich samen met zijn vader teruggetrokken in 'De Beiaard'. Terwijl zijn vrouw Eliane samen met zijn moeder kerstinkopen is gaan doen, begint voor hem het wachten op zijn kompaan Chico, die zich er als gehoordeskundige toe verbonden heeft Walters vader aan een grondig onderzoek te onderwerpen en hem meteen een supermodern hoorapparaat voor te schrijven. Walter wil het zijn vader cadeau doen om zo de mythe van diens ongeneeslijke doofheid voorgoed onderuit te halen en een eind te maken aan zijn tirannieke houding waarmee hij nu al een heel leven lang zijn vrouw (bijna letterlijk) het zwijgen oplegt. Het portret dat Van den Broeck in De Beiaard en de dove man schetst van zijn vader sluit perfect aan bij het beeld dat we reeds van hem kennen uit eerder verschenen werk als Groenten uit Balen of de Laken-cyclus: een vader die zich wentelt in zijn ijdelheid (…Read more
Hilarische kerstvertelling, waarin de auteur en toneelschrijver (1941) onder eigen naam figureert als de tobberige en nog puberale zoon van 39 jaar die zijn oude, dove vader eindelijk eens 'lang en breed zijn zaligheid wil geven'. Als in een klassiek drama is er de eenheid van tijd, plaats en handeling: woensdag 24 december 1980, in café De Beiaard aan de Grote Markt in Turnhout, waar vader en vooral zoon wachten op de dingen die komen gaan. De auteur situeert zijn verhaal dus twee jaar voor zijn grote doorbaak in 1982, met twee prijzen voor proza en toneel. Het naderende succes wordt voorvoeld. ''Nooit eerder is het me zo voor de wind gegaan. Maar mijn geluk wordt vergald door steeds toenemende angst- en schuldgevoelens.'' Met veel zelfspot en met een buitengewoon beeldende en humoristische sfeertekening van een gezellig Vlaams café voert Van den Broeck de lezer op een boeiende en zelfs spannende wijze mee naar de ontknoping, die even origineel is als de vertelling zelf. Een hartverw…Read more

About Walter van den Broeck

Walter Stefaan Karel van den Broeck (born 28 March 1941 in Olen) is a Belgian writer and playwright. He graduated as a teacher in Dutch and History (Lier), and he started his career as a teacher.

In 1965, he founded the magazine Heibel with Frans Depeuter and Robin Hannelore. In 1974 he resigned as a teacher and became chief editor of Turnhout Ekspres, and since 1979 he is a member of the editorial team of the Nieuw Vlaams Tijdschrift.

He became well known through his play Groenten uit Balen and the novel Brief aan Boudewijn, which was succeeded by the tetralogy Het beleg van Laken.

In 2010 he wrote the script for a comic book by Reinhart.

Bibliography

  • De troonopvolger (1967)
  • Lang weekend (1968)
  • 1 cola met 6 rietjes (1969)
  • 362.880 x Jef Geys (1970)
  • Mietje Porselein en Lili Spring-in-'t Veld (1970)
  • Groenten uit Balen…Read more on Wikipedia