Livre
Néerlandais

De gebroken harp

Aline Sax (auteur)

De gebroken harp

Public cible:
12-14 ans et plus
De 18-jarige Brian wordt geld aangeboden om mee te doen aan de Ierse vrijheidsstrijd. Als zijn familie de dokterskosten van zijn zieke zusje niet kan betalen, staat hij voor een moeilijke keuze. Vanaf ca. 15 jaar.
Titre
De gebroken harp
Auteur
Aline Sax
Langue
Néerlandais
Éditeur
Amsterdam: Clavis, 2004
256 p.
ISBN
90-448-0206-2

Commentaires

De 18-jarige Brian O'Malley heeft andere zorgen dan de Ierse vrijheidsstrijd. In het eerste deel van de roman lezen we hoe hij na de dood van zijn vader -- 'vermoord' door een verloren kogel van Britse soldaten -- zijn drie zusjes, babybroertje en zieke moeder in leven probeert te houden. Fel gekant tegen alle vormen van geweld weigert hij toe te treden tot het burgerleger. Het motto van zijn vader 'alles van waarde is weerloos', sterkt hem in zijn overtuiging. Tot ook zijn zusje door een verdwaalde Engelse kogel getroffen wordt. Op dat ogenblik dwingt zijn moeder hem om toe te treden tot het Citizen Army, dat in ruil voor zijn inzet de hospitalisatiekosten op zich zal nemen. In het tweede deel krijgt Brian een opleiding in het burgerleger en strijdt hij plichtsgetrouw, maar nog altijd gekweld door ambigue gevoelens, mee in de bloedige Paasopstand van 1916 in Dublin.

Aan het hele verhaal is te merken dat Aline Sax in de eerste plaats historica is. Na een wat aarzelende situerin…Lire la suite
In het Dublin van 1916 wil de 18-jarige Brian niets met het geweld van de Ierse onafhankelijkheidsstrijd te maken hebben. Als oudste van een gezin zonder vader en een zieke moeder moet hij de kost verdienen. Maar als een van zijn zusjes ziek wordt en hem geld geboden wordt voor haar behandeling in ruil voor zijn lidmaatschap, staat Brian voor een moeilijke keuze. In een vlotte stijl vertelt de auteur de gebeurtenissen van dag tot dag waardoor het een ooggetuigenverslag lijkt en het dilemma van Brian scherp naar voren komt. De economisch schrijnende omstandigheden van de Ieren aan het begin van de twintigste eeuw worden overtuigend beschreven. Ook de drie foto’s en een prent in zwart-wit ondersteunen de feitelijke gebeurtenissen van het verhaal. Het heeft een goede spanningsopbouw, overtuigende karakters en de dilemma’s van Brian zetten aan tot nadenken. Ze geven een genuanceerd beeld over de motieven om aan militante acties mee te doen. Vanaf ca. 12 jaar. Op de schutbladen achterin he…Lire la suite