Daisy
Néerlandais

Voor Vlaanderen, volk en Führer : de motivatie en het wereldbeeld van Vlaamse collaborateurs tijdens de Tweede Were...

Aline Sax (auteur), Liesbeth Schulpé (narrateur)

Voor Vlaanderen, volk en Führer : de motivatie en het wereldbeeld van Vlaamse collaborateurs tijdens de Tweede Were...

Genre:
In dit boek legt Aline Sax de ziel van de Vlaamse collaborateur bloot. Aan de hand van repressiedossiers, brieven en dagboeken gaat ze na waarom deze mensen collaboreerden, wat hen dreef en in welke ideologie ze hun collaboratie inpasten. Een onthutsend beeld van binnenuit dat laat zien hoe persoonlijke en ideologische motieven mensen tot het uiterste kunnen drijven.
Titre
Voor Vlaanderen, volk en Führer : de motivatie en het wereldbeeld van Vlaamse collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940-1945
Auteur
Aline Sax
Narrateur
Liesbeth Schulpé  (inlezer)
Langue
Néerlandais
Distributor
Brussel: Luisterpunt, 2012
1 cd
Durée
16:04
Éditeur original
Manteau
Note
Stem: Vrouw Vlaamse stem

Plusieurs formats:

Commentaires

In het proefschrift van de jonge historica Aline Sax nodigt zij ons uit om enkele stereotypen over collaboratie ernstig te bevragen en waar nodig bij te sturen. Ze relativeert het vaak geschetste verhaal van de naïeveling die zich deels uit onwetendheid, deels uit Vlaams idealisme achter de Duitse bezetter schaarde. Een grondige analyse toont aan dat de motieven van de ‘gewone collaborateur’ doorgaans minder nobel waren, stelt de auteur. De meesten collaboreerden uit ideologische motieven, dus uit sympathie voor de ideeën van de Nieuwe Orde. De kleine groep die met de bezetter samenwerkte uit niet-ideologische overwegingen deed dit voornamelijk om economische redenen. Velen verheerlijkten Hitler en waren bereid voor hem de zwaarste offers te brengen. De auteur heeft een stevig gefundeerde studie aan de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog toegevoegd. De gevolgde methode is deugdelijk, het bronnenmateriaal onontgonnen. De resultaten bevestigen bestaand onderzoek, en dat is een…Lire la suite