Livre
Néerlandais

De driehonderdste

Dans la série:
Public cible:
12-14 ans et plus
Als een Spartaan in de 5e eeuw voor Christus in de ogen van anderen niet moedig genoeg is geweest in de strijd tegen de Perzen, vlucht hij en leert hij een andere manier van leven kennen.
Titre
De driehonderdste
Auteur
Herman Van Campenhout
Langue
Néerlandais
Éditeur
Leuven: Davidsfonds, 2000
120 p.
ISBN
90-6565-965-X

Commentaires

Je bent de enige overlevende van een veldslag en bij thuiskomst word je beschuldigd van lafheid, je zou je aan de strijd onttrokken hebben. Dat overkomt Aristodemos. De werkelijkheid is dat hij tijdens het beslissende gevecht door een oogkwaal incapabel was om vriend van vijand te onderscheiden. De enige die de waarheid zou kunnen bevestigen, is zijn dienaar, maar die is voortvluchtig. Voor een Spartaan, en dat is Aristodemos, was er geen erger beschuldiging denkbaar. Hij hoopt zijn trouweloze dienaar te vinden in de bergen waar zich mensen schuilhouden die om de een of andere reden het Spartaans regime ontvlucht zijn. Na gewond te zijn door een steenlawine komt hij terecht in een leefgemeenschap van ballingen. Ze verzorgen hem maar behouden een gezonde argwaan. Geleidelijk lukt het Aristodemos het vertrouwen te winnen en ervaart hij dat er nog andere waarden zijn dan vechten, roem of de heldendood sterven. Als hij verneemt dat het leger waarvan hij deel uitmaakte weer zal optrekken t…Lire la suite
Aristodemos wordt als lafaard ontvangen als hij als een van de twee overlevenden terugkeert in Sparta na een strijd tegen de Perzen in 480 v.Chr.. Hij voelt zich onrechtvaardig behandeld omdat hij niet mee heeft kunnen doen vanwege een oogziekte. De andere Spartanen vinden echter dat hij zich, ook al zag hij niks, eervol had moeten laten doden in de strijd. Aristodemos trekt weg uit Sparta en sluit zich aan bij een groep mensen die in de bergen woont op de vlucht voor de Spartanen en hun levenswijze. Hier ontdekt hij het plezier van saamhorigheid en vriendschap en heeft hij de moed om een nieuwe manier van leven te aanvaarden. Het taalgebruik is helder en moeilijke woorden worden uitgelegd in voetnoten of in de tekst. Het is geschreven in een taal die kinderen zal aanspreken. Er zijn geen illustraties buiten een mooi voorplat in groentinten die verschillende voorstelingen uit de klasieke oudheid toont. Het is een spannend geschreven verhaal waarin een duidelijke boodschap is verwerkt:…Lire la suite