Livre
Néerlandais

Van prehistorie tot nieuwe tijd

Jayne Parsons (éditeur intellectuel)

Van prehistorie tot nieuwe tijd

Public cible:
12-14 ans et plus

Commentaires

Eerste deel van een 10-delige thematisch opgezette encyclopedie. De eerste twee delen behandelen de wereldgeschiedenis; later volgen delen over onder andere Ecologie en wetenschap, Biologie en evolutie en Cultuur, kunst en ontspanning. In dit eerste deel, dat de geschiedenis van prehistorie tot en met nieuwe tijd omvat, worden in trefwoorden die telkens 1 tot 3 bladzijden beslaan, kenmerkende onderwerpen behandeld. Dit kunnen personen zijn, volkeren of typerende verschijnselen (bij. Heksen en hekserij). In een inleiding wordt het trefwoord gedefinieerd, waarna in subcategorieën diverse aspecten aan de orde komen. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met tijdbalken, kaarten en afbeeldingen van kunstvoorwerpen. Het is echt een wereldgeschiedenis, in die zin dat de opzet niet Eurocentrisch is. Zo staat achter in het boek bijvoorbeeld een uitgebreide tijdbalk waarop kan worden afgelezen wat er in een bepaalde periode in de diverse werelddelen gebeurt. Vanaf ca. 13 jaar.