Livre
Néerlandais

Sporen uit het verleden : tien historische figuren uit onze streken

Jean-Philippe Mogenet (auteur), Peter Elliott (dessinateur)

Sporen uit het verleden : tien historische figuren uit onze streken

Dans la série:
Public cible:
9-11 ans et plus
Titre
Sporen uit het verleden : tien historische figuren uit onze streken / auteur Jean-Philippe Mogenet ; ill. Peter Elliott
Auteur
Jean-Philippe Mogenet
Dessinateur
Peter Elliott
Langue
Néerlandais
Éditeur
Averbode: Averbode, 2004
45 p. : ill.
ISBN
90-317-2072-0 (hardback)

Commentaires

Het boek is ambitieus: het belooft de jonge lezer dat hij alles te weten zal komen over de belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis van België. Dat gebeurt aan de hand van "tien belangrijke historische figuren die de geschiedenis van onze streken mee uitgestippeld (sic) hebben": Ambiorix, Clovis, Karel de Grote, Godfried van Bouillon, Jacob van Artevelde, Karel V, aartshertogin Isabella, keizerin Maria-Theresia, Napoleon Bonaparte en Leopold II.

De geschiedenis van België begon blijkbaar lang voor België gesticht werd en van de belangrijke historische figuren is er ook maar één echt Belg, tenminste als je zijn afkomst buiten beschouwing laat. Die visie klopt met de inhoud van het vak 'geschiedenis van België' op de basisschool. De tien figuren krijgen elk vier pagina's: een kort toneeltje, twee pagina's over het personage en een pagina nadere informatie over de tijd waarin ze leefden, met een korte beschrijving van een gebouw, een kunstwerk, een sociaal fenomeen of iets…Lire la suite
Beperkte selectie van markante personen (o.a. Ambiorix, Karel de Grote, Napoleon), merendeels mannen en bijna allen geboren in West-Europa, die vooral op staatkundig terrein grote invloed hadden op de ontwikkeling van met name de streken, die nu tot het huidige Belgische grondgebied behoren. Aan iedere figuur is een apart hoofdstuk gewijd, elk vier pagina's tellend, waarin zeer summier enige feiten, daden en daaruit voortvloeiende gevolgen worden aangestipt, aangevuld met en/of tijdstyperingen, kunstuitingen, economische, maatschappelijke en industriële veranderingen. De tijdsperiode, die overspannen wordt, loopt vanaf de eerste eeuw vóór Chr. tot begin twintigste eeuw. Talrijke grote en kleine afbeeldingen, waaronder portretten, foto's, tekeningen, tijdsbalken en kaartjes, voorzien van toelichtingen in eenafwijkend lettertype, ondersteunen de niet altijd erg relevante gegevens, die een persoon zouden moeten typeren. Van zuivere biografieën is dan ook geen sprake. Elk hoofdstuk, opgel…Lire la suite