Livre
Néerlandais

Samenleven, hoe doe je dat?

Oscar Brenifier (auteur), Fred Benaglia (dessinateur), Kolet Janssen (adaptateur)
Dans la série:
Public cible:
9-11 ans et plus
Titre
Samenleven, hoe doe je dat? / Oscar Brenifier ; ill. Frédéric Bénaglia ; bew. Kolet Janssen
Auteur
Oscar Brenifier
Dessinateur
Fred Benaglia
Adaptateur
Kolet Janssen
Langue
Néerlandais
Langue originale
Français
Titre original
Vivre ensemble, c'est quoi?
Éditeur
Leuven: Davidsfonds/Infodok, 2006
[96] p. : ill.
ISBN
9789076830704

Commentaires

Van de Franstalige Canadese filosoof Oscar Brenifier wordt de reeks 'PhiloZenfants' naar het Nederlands vertaald. De Leeswelp besteedde reeds aandacht aan de deeltjes Wat voel ik?, Waarom leef ik? en Wat is goed, wat is kwaad? (nog niet vertaald is Savoir, c'est quoi?). De twee nieuwe vertalingen werken volgens hetzelfde concept als de eerste boeken: de hoofdvraag wordt opgesplitst in zes thema's of 'grote vragen' die vanuit verschillende standpunten worden onderzocht via subvragen, tegenkantingen en een afrondende beschouwing van de auteur. Die spitse tegenkantingen dagen al te gemakkelijke antwoorden uit en trekken de discussie open. De veronderstelde liefde tussen ouders en kinderen wordt bv. bestookt met de vragen: "twijfel je nooit aan hun liefde? Hou je alleen van mensen die ook van jou houden? Hou jij op dezelfde manier van je ouders als je ouders van jou?" Die openheid van de discussie wordt wel een beetje gesloten in de afrondende beschouwin…Lire la suite
In dit deel in de reeks 'Filosofie voor kids' wordt het vraagstuk 'samenleven, hoe doe je dat?' behandeld. Dit gebeurt aan de hand van thema’s als 'respect' en 'eenzaamheid' en 'werken', die snel op te zoeken zijn door de handige gekleurde tabs. Elk thema wordt behandeld d.m.v. een vraag, zoals: "Zijn we allemaal gelijk?". Hierop worden verschillende antwoorden gegeven, met telkens een kanttekening in de vorm van een 'ja, maar'. Dit zorgt ervoor dat een vraagstuk van vele, soms onverwachte kanten wordt bekeken, hetgeen aanzet tot denken. Elk hoofdstuk heeft een resuméachtig slot dat, ten behoeve van (zelf)reflectie, -respect en/of -acceptatie, enige vooronderstellingen en adviezen aanreikt, waarbij toelichting niet altijd overbodig zal zijn. Helaas ontbreekt een handleiding over de kunst van het filosoferen, waardoor het niet zo duidelijk wordt hoe je het boek kunt gebruiken. De hilarische cartoonachtige gekleurde tekeningen maken wel wat goed: ze zijn zeer beeldend en zetten aan tot …Lire la suite

Samenleven, hoe doe je dat?

Filosofie voor kids' is een reeks boekjes die een eerste kennismaking vormen met filosofie. Ze gaan over een aantal belangrijke levensvragen en proberen op een zeer eenvoudige manier kinderen te prikkelen om na te denken over het bestaan, een eigen mening te vormen en verder te kijken dan hun neus lang is. Kinderen hebben een heleboel vragen over zichzelf, het leven, gebeurtenissen en de wereld in hun hoofd en kunnen opvoeders behoorlijk dol maken als ze ze ook allemaal stellen. Want niet op elke vraag is een antwoord. Deze boekjes willen de antwoorden niet voorkauwen, maar bieden een soort leermiddel en vooral een stimulans in de zoektocht van volwassenen samen met kinderen naar gepaste antwoorden. Door middel van een spel van vraag en antwoord wordt er een aanleiding gegeven tot nadenken, gespreksstof wordt aangeboden en discussie uitgelokt. Elk boekje rond een bepaald thema is opgedeeld in een zestal hoofdstukken. In elk hoofdstuk komt dan een vraag aan bod die verband houdt met he…Lire la suite

À propos de Oscar Brenifier

CC BY 3.0 - Image by Paperopazzo

Oscar Brenifier est un écrivain et philosophe français né le 4 septembre 1954 à Oran.

Biographie

Oscar Brenifier a fait des études de biologie et de philosophie à l'Université d'Ottawa et soutenu une thèse de doctorat en philosophie à l'Université Paris IV-Sorbonne.

Après avoir été professeur de philosophie dans l'enseignement secondaire, Oscar Brenifier a développé le concept de « Pratique philosophique », par une théorisation de celui-ci et par sa mise en œuvre sur le terrain. Il a élaboré une méthode basée sur la maïeutique socratique et le principe hégélien de critique interne et critique externe, qui a été développée au fil des ans au sein de l’Institut de Pratiques Philosophiques.

Il s'est engagé dans plusieurs opérations ouvrant l'accès de la philosophie à des publics variés, enfants …En lire plus sur Wikipedia