Livre
Néerlandais

Onaangenaam bezoek

Robert Goddard (auteur)
Een elf jaar na zijn verdwijning teruggekeerde man draagt een vreselijk geheim met zich mee waarvan zijn inmiddels met een ander gehuwde verloofde en haar echtgenoot het slachtoffer dreigen te worden.
Titre
Onaangenaam bezoek
Auteur
Robert Goddard
Langue
Néerlandais
Titre original
Painting the darkness
Éditeur
's-Gravenhage: BZZTôH, 2000
519 p.
ISBN
90-5501-717-5

Commentaires

Robert Goddard geniet de reputatie een zeer begenadigd verteller te zijn met daarenboven een uitgesproken belangstelling voor het verleden (19de en begin 20ste eeuw). Ook Onaangenaam bezoek> is gebed in die nostalgische sepiatonen waarmee de auteur feilloos de sfeer van het laat Victoriaanse Londen weet op te roepen.

In de eerste helft van het boek maken we kennis met Ilias Trenchard, die in 1882 onverwacht bezoek krijgt van een man die zichzelf voorstelt als James Norton, maar die beweert in werkelijkheid Sir James Davenall te zijn, een man die verondersteld werd elf jaar voordien zelfmoord te hebben gepleegd. William ervaart het bezoek als 'onaangenaam' omdat de man destijds de verloofde was van zijn vrouw Constance. Uit vrees te verliezen wat hem dierbaar is, weigert hij geloof te hechten aan Nortons beweringen en vindt steun bij de familie Davenall, die om redenen van erfopvolging ook al niet geneigd is deze al dan niet vermeende verloren gewaande zoon te aanvaarden…Lire la suite
Elf jaar na zijn vermoedelijke zelfmoord duikt de verloofde van een na jaren met een ander getrouwde vrouw plotseling op. Hoewel de gelijkenis sprekend is en hij vele intieme details uit zijn leven weet, wil vooral zijn moeder hem niet erkennen. Alleen zijn vroegere verloofde wil in hem geloven. Het waarom van zijn plotselinge terugkomst en zijn klaarblijkelijke welstand blijven vooreerst onduidelijk. Haar huidige echtgenoot dreigt het slachtoffer te worden van de situatie. Pas na jaren ontdekt deze hoe de vork in de steel zat en wie van alle personen nu eigenlijk het slachtoffer werd en door welke onvermoede oorzaken. Pas dan ook wordt het geheim in het leven van de doodgewaande duidelijk. Een uiterst ingenieus opgezette thriller, spelend in Engeland aan het eind van de negentiende eeuw. Het verhaal wordt telkens onderbroken door gedachten en ervaringen van de bijna op een zijspoor gezette echtgenoot. Een uitschieter in het genre, die de aandacht waard is. Op het omslag een kleurenfo…Lire la suite

À propos de Robert Goddard

  • Robert Goddard (physicien) (1882–1945), un ingénieur et physicien américain, précurseur en astronautique ;
  • Robert Goddard (1954-), romancier anglais, auteur de romans policiers et de romans à énigme