Kinderen & jeugd

Boekstart

Boekbaby’s wil ouders met kleine kinderen samen laten genieten van boeken, wat stimulerend is voor de ontwikkeling en de knusse band tussen hen.

Onderzoek heeft immers uitgewezen dat hoe vroeger kinderen kennismaken met boeken, hoe beter dat is voor hun woordenschat, hoe sterker ze zich kunnen concentreren en hoe liever ze later lezen.

Samen in een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren kennen, verhaaltjes vertellen en beluisteren creëert “quality time”, goed voor een levenslange herinnering aan warme momenten en geborgenheid.

Concreet:

Je bent inwoner van Wielsbeke:

-Je baby is zes maanden oud? =>De baby krijgt zijn eerste pakket bij consultatie in het consultatiebureau van “Kind en Gezin”

-Je peuter is 15 maanden oud? => Het consultatiebureau overhandigt de uitnodiging voor het afhalen van een tweede pakket, het peuterpakket en kleeft een Boekbaby’s-stickertje in het Gezondheidsboekje.

Dit peuterpakket kan dan op vertoon van deze uitnodiging in de bibliotheek afgehaald worden.

Ook wie naar de arts gaat voor de consultatie op 15 maanden, kan een peuterpakket aanvragen.  Vraag de arts om een bevestiging en breng die mee naar de bib.

 

 

De financiering van het babypakket gebeurt door de Vlaamse overheid, de peuterpakketten zijn een geschenk van de gemeente Wielsbeke.

Kinderen en jeugdjury

KJV is een jury van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar. De juryleden krijgen een lijst met boeken om te beoordelen.

Er zijn zes leeftijdsgroepen:

Groep 1: -6 jaar (3de kleuterklas)

Groep 2: 6-8 jaar (1ste en 2de leerjaar)

Groep 3: 8-10 jaar (3de en 4de leerjaar)

Groep 4: 10-12 jaar (5de en 6de leerjaar)

Groep 5: 12-14 jaar (1ste en 2de middelbaar)

Groep 6: +14 jaar (3de en 4de middelbaar)

Voor groep 4 organiseren wij maandelijks een begeleide bijeenkomst o.l.v. Annelies.

Spelenderwijs worden de gelezen boeken verwerkt. We bespreken het boek en koppelen hier een leuke activiteit aan.

Na het lezen van de 8 boeken volgt er in de maand maart een eindstemming. De lezers geven dan punten. Zij beoordelen welk boek ze goed of minder goed vinden.

Ook voor groep 5 en 6 zijn de boeken ter beschikking in onze bib. Zij lezen op zelfstandige basis maar sluiten dan op het einde van het leesjaar aan bij groep  4 om ook hun stemmen uit te delen.